VLIF-steunaanvraag

Op deze pagina:

Steunaanvraag indienen en dossierbehandeling via het e-loket

Alle VLIF-steunaanvragen en de dossierbehandeling verlopen via het e-loket voor Landbouw en Visserij: www.landbouwvlaanderen.be

Onder 'Vlaams Landbouwinvesteringsfonds' vindt u een lijst:

 • met de lopende oproepen waarvoor een aanvraag kan worden ingediend; 
 • van de geselecteerde investeringen waarvoor een betalingsaanvraag moet worden ingediend.

Handleiding

In deze video krijgt u meer informatie over hoe u VLIF-steun kunt aanvragen via het e-loket:

In de handleiding ziet u

 1. stap voor stap welke schermen u doorloopt bij het opmaken van een VLIF-steunaanvraag en hoe u deze kan indienen;

 2. hoe u facturen en bijlagen moet indienen voor de geselecteerde investeringen. Zodra u alle facturen van de geselecteerde investering indient, start de dossierbehandeling.

Handleiding voor het indienen van een VLIF steunaanvraag via het e-loket Landbouw en Visserij

Voordelen van deze werkwijze:

 • U wordt begeleid bij het invullen van de steunaanvraag, waardoor de foutenmarge lager is.
 • Aan de hand van uw antwoorden worden alleen de relevante investeringsomschrijvingen voorgesteld.
 • U kunt uw dossier 24/24 en 7/7 indienen. De indienperiodes volgen elkaar nagenoeg continu op waardoor u bijna op elk moment uw steunaanvraag kunt indienen.
 • Door de elektronische steunaanvragen start de selectieprocedure sneller dan vroeger.

TIPS voor het indienen van een VLIF-steunaanvraag

Algemeen

 • Wacht niet tot één van de laatste dagen van een blokperiode om uw aanvraag in te dienen. Bij vragen of problemen kan dit er toe leiden dat uw steunaanvraag pas in de volgende indienperiode kan aangemeld worden. Het VLIF kan hier niet verantwoordelijk voor gesteld worden.
 • Zodra een indienperiode voorbij is, kan een niet-ingediende steunaanvraag nog bekeken worden, maar niet verder afgewerkt worden. U moet dan een nieuwe aanvraag maken.

Steunaanvraag voor een onroerende investering/investeringsprojecten (stal/serre/loods)

 • Vooral voor complexere steunaanvragen is de begeleiding in het e-loket belangrijk. Het laat ons toe om u, op basis van een eenvoudige stalbeschrijving, te helpen bij de keuze van de investeringsomschrijving.

Wie

Op de pagina van elke VLIF-maatregel wordt aangegeven wie een steunaanvraag kan indienen.

Indienperiode

(Niet-productieve) Investeringssteun op het land- en tuinbouwbedrijf en ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven

De blok- of indienperiodes voor investeringssteun, de steun voor de ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven en voor de niet-productieve investeringen voor 2022 zijn:

 • zaterdag 1 januari 2022 - donderdag 31 maart 2022
 • vrijdag 1 april 2022 - donderdag 30 juni 2022
 • vrijdag 1 juli 2022 - vrijdag 30 september 2022
 • zaterdag 1 oktober 2022 - vrijdag 16 december 2022

Per indienperiode mag u één steunaanvraag per maatregel indienen, waarbij voor investeringssteun een maximum van twee steunaanvragen per jaar geldt.

U kunt één keer herkansen in een volgende blokperiode. De voorwaarde is wel dat u de volledige steunaanvraag opnieuw indient. In dit geval wordt de vorige aanvraag, en de beslissing van selectie, volledig geannuleerd. Het is dus niet mogelijk om een steunaanvraag gedeeltelijk te herkansen.

Overnamesteun voor jonge landbouwers

De indienperiodes voor overnamesteun duren maximaal één maand.

Een indienperiode start gewoonlijk op de eerste dag van de maand en eindigt op de laatste dag van dezelfde maand. In 2022 eindigt ze uitzonderlijk op 16 december.

Projectsteun voor innovaties in de landbouw/agrovoedingssteun/omkaderingssteun

Voor deze maatregel moet u onze webpagina Projectsteun voor innovaties in de landbouw raadplegen voor eventuele oproepen. U kunt hiervoor alleen tijdens de op de website vermelde periode een steunaanvraag indienen.

Selectieprocedure

Na het afsluiten van een indienperiode of blokperiode worden alle aangemelde investeringen gerangschikt van hoog naar laag op basis van een doelmatigheidsscore. De score weerspiegelt de bijdrage tot de realisatie van de doelstellingen van de VLIF-steunmaatregel. De selectie wordt gebaseerd op enerzijds de scores en anderzijds het vooropgestelde beschikbare budget binnen de betreffende indienperiode.

Iedere VLIF-maatregel vermeldt de selectiecriteria.

Kennisgeving van selectie

Nadat de indienperiode afgesloten is, wordt, binnen de 10 werkdagen, de selectieprocedure uitgevoerd voor de aanvragen die continu kunnen worden ingediend volgens de zogenaamde blokperiodes. Meteen daarna wordt de kennisgeving verstuurd.

Voor de VLIF-maatregelen met beperkte oproepperioden ligt de termijn waarbinnen de selectie bekendgemaakt wordt niet vast. Er wordt naar gestreefd om dit binnen de twee maanden te doen.

De kennisgeving is een principiële goedkeuring. De geselecteerde investeringen worden toegelaten tot de maatregel. Pas wanneer de investering is uitgevoerd en aan alle VLIF-voorwaarden voldaan is, krijgt u een definitieve goedkeuring tot steunverlening .

De kennisgeving bevat de geselecteerde investeringen en het bedrag aan subsidie dat u maximaal kunt ontvangen.

U mag niet starten met uw investering vooraleer u de kennisgeving hebt gekregen.

Infolijn

Voor meer technische en praktische informatie over het indienen van een steunaanvraag via het e-loket kunt u terecht op de infolijn: 02 552 73 20

Voor inhoudelijke vragen contacteert u de provinciale buitendienst.

Delen: