Informatie PDPO III 2015 - 2022 (VLIF-steun)

Momenteel is het nog niet mogelijk om een VLIF-aanvraag in te dienen in 2023. Vanaf 01/01/2023 moet er een nieuwe planperiode starten vanuit Europa aangezien PDPO III op 31/12/2022 is geëindigd. Het GLB-plan is inmiddels goedgekeurd door Europa. Dit plan moet dan nog vertaald worden in Vlaamse regelgeving alvorens men aanvragen kan indienen volgens de nieuwe regelgeving. De Besluiten van de Vlaamse Regering zijn hiervoor in opmaak.

Vanaf dat de Vlaamse regelgeving is goedgekeurd zal het terug mogelijk worden om VLIF-aanvragen in te dienen. Op dat moment zal hierover dan ook uitvoerig gecommuniceerd worden.

Zie ook: Presentaties en video-opnames infosessies Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023-2027 (informatie onder voorbehoud).

Disclaimer: onderstaande teksten zijn onder voorbehoud van goedkeuring  door de Vlaamse Regering. Dit zal duidelijk gecommuniceerd worden op deze webpagina en andere communicatiekanalen.

 

Delen: