VLIF-steun voor de land- en tuinbouw

Doel en doelgroep

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ondersteunt de Vlaamse land- en tuinbouw. Dit gebeurt door duurzame investeringen te stimuleren om de structuur van de land- en tuinbouwbedrijven te verbeteren. En ook hun rendabiliteit te verzekeren en de kostprijs te verminderen.

Meer informatie

Zie ook: Presentaties en video-opnames infosessies Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023-2027 (informatie onder voorbehoud)

Wetgeving oprichting en werking VLIF

Activiteitenverslag VLIF

Beschrijvende publicaties over de toestand van de Vlaamse land- en tuinbouw.

Delen: