Schoolfruit, -groenten en -melk

Basisscholen of scholen voor buitengewoon onderwijs kunnen subsidies aanvragen waarmee ze onder hun leerlingen fruit, groenten en/ of melk als gezond tussendoortje kunnen verdelen.

Sinds schooljaar 2017-2018 is de subsidieregeling van de vroegere schoolprogramma’s ‘Tutti Frutti’ en ‘Melk op school’ vereenvoudigd. Het hele concept werd in een nieuw jasje gestoken en heet nu ‘Oog voor Lekkers’.

Logo oog voor lekkers / Deze school geeft graag het gezonde voorbeeld / 2020-2021 / Gezonde tussendoortjes daar gaan wij voor.

Heeft u Oog voor Lekkers?

Met dit initiatief willen de Vlaamse overheid en de Europese Unie dus gezonde voedingsgewoonten promoten bij kleuters, leerlingen van het lager onderwijs en leerlingen van het buitengewoon lager en secundair onderwijs, zowel op school als thuis.

Jong geleerd is oud gedaan

Fruit, groenten en melk: iedereen wéét dat ze ideaal zijn als tussendoortjes en horen bij een evenwichtige maaltijd. Maar recent onderzoek toont aan dat kinderen vaak nog ongezonde keuzes maken en eerder grijpen naar koekjes, chocolade, snoep en gesuikerde dranken. Hoog tijd om daar verandering in te brengen met Oog voor Lekkers.

Het principe is eenvoudig

Minstens één dag in de week smullen de leerlingen samen van een lekker gezond tussendoortje op school. Dat kan een stukje fruit/groente zijn en/of een fris glaasje melk. Voor melk worden tot maximum drie porties per week gesubsidieerd. Voor scholen, leerkrachten en ouders - die sowieso een voorbeeldfunctie vervullen - is dit meteen ook het perfecte aanknopingspunt om met kinderen te praten over een gezond dagelijks eetpatroon.

Om leerlingen op een boeiende manier meer te leren over groenten, fruit en melk, biedt Oog voor Lekkers specifiek lesmateriaal aan. Gratis en op maat van alle leerlingen.

Financiële tegemoetkoming

Het goede nieuws is dat de Vlaamse overheid u hierin graag steunt. Daarom voorzien we voor scholen een Vlaams-Europese subsidie; gedurende 10 of 20 weken om fruit, groenten en melk aan te bieden. Want gezonde keuzes maken zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn!

Ontdek alles over dit project op Oog voor lekkers.

Verbintenissen met betrekking tot de schoolfruit, -groenten en –melk regeling

Door het indienen van een deelname aanvraag verklaart de onderwijsinstelling zich ertoe: ervoor te zorgen dat de producten die de Europese Unie in het kader van de schoolregeling financiert, beschikbaar worden gesteld voor consumptie door de kinderen in de onderwijsinstelling(en) waarvoor steun wordt aangevraagd;

  1. de  groenten en fruit en de melk die in het kader van de schoolregeling verstrekt worden aan de leerlingen te verstrekken in minstens één portie per week. Scholen hebben recht op tien weken per schooljaar startend in het eerste trimester en eindigend uiterlijk op 31 januari of, indien men hiervoor in aanmerking komt, recht op tien weken startend in het eerste trimester en eindigend uiterlijk op 31 januari én tien weken startend in het tweede trimester en eindigend uiterlijk op 30 april;
  2. de ouders van de leerlingen op de hoogte te brengen van de deelname van de onderwijsinstelling aan de met Europese middelen gefinancierde schoolregeling;
  3. de stavingstukken gedurende minstens 5 jaar te bewaren en ter beschikking te stellen aan de controlediensten van de Vlaamse overheid en alle door de bevoegde autoriteit noodzakelijk geachte controles, met name wat de verificatie van de boekhouding en fysieke inspecties betreft, toe te laten.
  4. de stavingsstukken van de overheidsopdracht met betrekking tot de keuze van de leverancier tenminste 10 jaar bij te houden.
  5. de groenten, fruit en melk die in het kader van de schoolregeling verstrekt worden alleen aan te bieden voor consumptie door leerlingen op schooldagen;
  6. de onterecht uitbetaalde steun terug te betalen;
  7. de groenten, fruit en melk die in het kader van de schoolregeling verstrekt worden alleen aan te bieden buiten de schoolmaaltijden.

Erkenningsaanvraag

Om deel te kunnen nemen moet u een erkenningsaanvraag invullen. Zie voor ondersteuning hierbij de handleiding 'Schoolfruit, -melk en -groenten' onder rubriek 2.

Steunaanvraag

Bekijk de handleiding 'Schoolfruit, -melk en -groenten' onder de rubriek 4 en de infofiche 'Hoe ontvangt u steun/subsidie?'

Contactpunten

Departement Landbouw en Visserij

  • Algemene coördinatie, administratief beheer en betaling: Wieke Kellerman en Wim Rutten
  • Controles: Korneel Devisch en Rudy Geerts

Koning Albert II-laan 35, bus 40 | 1030 Brussel
Infolijn e-loket: Tel. 02 552 74 91
schoolfruit-melk@lv.vlaanderen.be
www.oogvoorlekkers.be

Delen: