Schoolfruit, -groenten en -melk

Via ‘Oog voor Lekkers’ kunnen alle Vlaamse basisscholen (kleuter en lager onderwijs) én scholen voor buitengewoon  secundair onderwijs steun aanvragen waarmee ze onder al hun leerlingen (biologisch) fruit, groenten en/ of (biologische) melk als gezond tussendoortje kunnen verdelen

Deze school geeft graag het gezonde voorbeeld

Heeft u Oog voor Lekkers?

Met dit initiatief willen de Vlaamse overheid en de Europese Unie dus gezonde voedingsgewoonten promoten bij kleuters, leerlingen van het lager onderwijs en leerlingen van het buitengewoon lager en secundair onderwijs, zowel op school als thuis.

Jong geleerd is oud gedaan

Fruit, groenten en melk: iedereen wéét dat ze ideaal zijn als tussendoortjes en horen bij een evenwichtige maaltijd. Maar recent onderzoek toont aan dat kinderen vaak nog ongezonde keuzes maken en eerder grijpen naar koekjes, chocolade, snoep en gesuikerde dranken. Hoog tijd om daar verandering in te brengen met Oog voor Lekkers.

Het principe is eenvoudig

Minstens één dag in de week smullen de leerlingen samen van een lekker gezond tussendoortje op school. Dat kan een stukje fruit/groente zijn en/of een fris glaasje melk. Voor melk worden tot maximum drie porties per week gesubsidieerd. Vanaf schooljaar 2023-2024 mag de melk ook tijdens het middagmaal worden aangeboden op voorwaarde dat ze niet gebruikt wordt in de bereiding of om producten te vervangen waarvoor een financiële bijdrage is ontvangen. door de school. Voor scholen, leerkrachten en ouders - die sowieso een voorbeeldfunctie vervullen - is dit meteen ook het perfecte aanknopingspunt om met kinderen te praten over een gezond dagelijks eetpatroon.

Om leerlingen op een boeiende manier meer te leren over groenten, fruit en melk, biedt Oog voor Lekkers specifiek lesmateriaal aan. Gratis en op maat van alle leerlingen.

Financiële tegemoetkoming

Het goede nieuws is dat de Vlaamse overheid u hierin graag steunt. Daarom voorzien we voor scholen een Vlaams-Europese subsidie;  om gedurende 10 of 20 weken om fruit, groenten en melk aan te bieden. Want gezonde keuzes maken zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn!

Financiële tegemoetkoming
Product Forfaitair steunbedrag per leerling per portie

Maximum steunbedrag voor

10 weken (1x fruit/groenten & max 3x melk per week) per leerling

Fruit/ groenten 0,40 cent 4,00 euro
Fruit/ groenten BIO 0,65 cent 6,50 euro
Melk (BIO of gangbaar) 0,35 cent 3,50 euro – 10,50 euro

Ontdek alles over dit project op Oog voor lekkers.

Verbintenissen met betrekking tot de schoolfruit, -groenten en –melk regeling

Door het indienen van een deelname aanvraag verklaart de onderwijsinstelling zich ertoe:

  • ervoor te zorgen dat de producten waarvoor steun wordt aangevraagd en die de Europese Unie in het kader van de schoolregeling financiert, beschikbaar worden gesteld voor consumptie door de kinderen in de onderwijsinstelling(en);
  • de  groenten en fruit en de melk die in het kader van de schoolregeling verstrekt worden aan de leerlingen te verstrekken in minstens één portie per week. Scholen hebben recht op tien weken per schooljaar startend in het eerste trimester en eindigend uiterlijk op 31 januari én tien weken startend in het tweede trimester en eindigend uiterlijk op 30 april;
  • de ouders van de leerlingen op de hoogte te brengen van de deelname van de onderwijsinstelling aan de met Europese middelen gefinancierde schoolregeling;
  • de stavingstukken gedurende minstens 5 jaar te bewaren en ter beschikking te stellen aan de controlediensten van de Vlaamse overheid en alle door de bevoegde autoriteit noodzakelijk geachte controles, met name wat de verificatie van de boekhouding en fysieke inspecties betreft, toe te laten.
  • de groenten, fruit en melk die in het kader van de schoolregeling verstrekt worden alleen aan te bieden voor consumptie door leerlingen op schooldagen;
  • de groenten, fruit en melk die in het kader van de schoolregeling verstrekt worden zonder bijkomende verplichtingen aan alle leerlingen te verdelen;
  • de onterecht uitbetaalde steun terug te betalen;
  • de groenten, fruit en melk die in het kader van de schoolregeling verstrekt worden aan te bieden buiten de schoolmaaltijden. Vanaf schooljaar 2023-2024 mag de melk ook tijdens het middagmaal worden aangeboden op voorwaarde dat ze niet gebruikt wordt in de bereiding of om producten te vervangen waarvoor een financiële bijdrage is ontvangen door de school.

Deelname verklaring

Om deel te kunnen nemen moet u een deelname verklaring invullen. Zie voor ondersteuning hierbij onder rubriek 2

Steunaanvraag

Bekijk de handleiding 'Schoolfruit, -melk en -groenten' onder de rubriek 4 en de infofiche 'Hoe ontvangt u steun/subsidie?'

Contactpunten

Agentschap Landbouw en Zeevisserij

  • Algemene coördinatie, administratief beheer en betaling: Wieke Kellerman en Wim Rutten
  • Controles: Korneel Devisch en Rudy Geerts

Infolijn e-loket: Tel. 02 214 48 48
www.oogvoorlekkers.be

Delen: