Diergebonden steun

Zie ook=

  • Subsidie voor schoolmelk: Leveranciers van melk aan scholen kunnen subsidie aanvragen.

  • Het Vlaams landbouwinvesteringsfonds (VLIF) verleent steun aan de particuliere land- en tuinbouwer voor investeringen en vestigingen, aan verenigingen en coöperaties van land- en tuinbouwers, en bij uitzonderlijke weersomstandigheden en dierziekten.

  • De VLIF-investeringssteun voor stallenbouw & infrastructuurwerken kan onder andere voor ammoniakemissiearme stallen varkens/pluimvee, (ver)bouwen, isolatie van stallen, sanitaire laad- of losplaats voor dieren, installatie brijvoedering, installatie gasverwarming, stallen voor herten/schapen/geiten/konijnen, biologische veehouderij,…

Delen: