Instandhoudingspremie Belgisch Trekpaard

Wat?

De Vlaamse overheid wenst het ras Belgisch Trekpaard in stand te houden. Voor elk Belgisch Trekpaard veulen dat in 2021 wordt ingeschreven in het stamboek dat vzw Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard bijhoudt en voor elke Belgisch Trekpaard hengst, geboren in 2019 of 2020, die deelneemt aan een exterieurkeuring van deze vereniging wordt daarom een instandhoudingspremie uitbetaald.

Hoeveel?

De instandhoudingspremie bedraagt maximaal 150 euro voor hengsten die geboren zijn in 2020. Voor de hengsten geboren in 2019 is 200 euro voorzien, deze is opgedeeld in 100 euro bij deelname aan het medisch onderzoek voor de exterieurkeuring en 100 euro bij deelname aan de exterieurkeuring. De instandhoudingspremie voor de veulens bedraagt maximaal 165 euro per veulen. Wanneer er onvoldoende subsidie is voor de betaling van het maximale premiebedrag per veulen zal het subsidietekort, na betaling van de instandhoudingspremie voor de jonge hengsten, gelijkmatig in mindering gebracht worden bij de veulens.  

Voor wie?

Fokkers van het Belgisch Trekpaard.

Voorwaarden

Voorwaarden voor de fokker

 • gedomicilieerd zijn in het Vlaamse Gewest;

 • het identificatieattest en een bruikbaar haarstaal van het veulen ten laatste op 31 oktober 2021 indienen bij het secretariaat van vzw Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard

 • indien de fokker een landbouwer is, mag hij tijdens de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021 niet meer dan 20.000 euro (twintigduizend euro) de-minimissteun hebben ontvangen. Dit verklaart hij op eer via een formulier van de vzw Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard. Steun die wordt toegekend op basis van de verzamelaanvraag is geen de-minimissteun en telt niet mee voor het vaststellen van het maximale steunbedrag van 20.000 euro.
 • bij sterfte van het veulen een kopie van het ophalingsbewijs van het destructiebedrijf en het EU-paardenpaspoort binnen acht werkdagen opsturen naar het secretariaat van vzw Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard

Voorwaarden voor het veulen

 • geboren zijn in 2021;

 • bij de geboorte ingeschreven zijn in de hoofdsectie, klasse 1, 2 of 4, van het stamboek van het ras Belgisch Trekpaard dat wordt bijgehouden door de vzw Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard (VFBT);

 • het laatste op 31 januari 2021 beschikken over het door VFBT uitgereikt EU-paardenpaspoort.

Voorwaarden voor de jonge hengst

 • geboren zijn in 2019 of 2020;

 • ingeschreven zijn in de hoofdsectie van het stamboek van het ras Belgisch Trekpaard dat wordt bijgehouden door vzw Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard;
 • de hengsten geboren in 2020 moeten in 2021 deelgenomen hebben aan de exterieurbeoordeling tijdens de prijskamp die in de provincie van de fokker door vzw Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard georganiseerd wordt;
 • de hengsten geboren in 2019 moeten in 2021 in het kader van de toelating tot de voortplanting deelgenomen hebben aan het medisch onderzoek om een eerste schijf van 100 euro te kunnen ontvangen. De hengsten die daarna deelnemen aan de centrale exterieurkeuring, die de vzw Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard mede organiseert, ontvangen een bijkomende schijf van 100 euro.

Hoe en wanneer aanvragen?

De inschrijving in het stamboek geldt als aanvraag van de instandhoudingspremie voor een veulen. De fokker dient het identificatieattest en een DNA-staal het laatste op 31 oktober 2021 in zijn bij het secretariaat van VFBT. De deelname aan de prijskamp of keuring geldt als aanvraag van de instandhoudingspremie voor een jonge hengst.

De uitbetaling gebeurt door de vereniging Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard.

Meer informatie

Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard
Tel. 02 215 93 48 - 0478 29 87 54 (maandag van 18u tot 20u - woensdag van 10u tot 14u)
info@trekpaard.be

Delen: