Instandhoudingspremie Belgisch Trekpaard

Wat?

De Vlaamse overheid wenst het ras Belgisch Trekpaard in stand te houden. Voor elk Belgisch Trekpaard veulen dat in 2024 wordt ingeschreven in het stamboek dat vzw Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard bijhoudt en voor elke Belgisch Trekpaard hengst, geboren in 2023 of 2024, die deelneemt aan een exterieurkeuring van deze vereniging wordt daarom een instandhoudingspremie uitbetaald.

Hoeveel?

De instandhoudingspremie bedraagt maximaal 100 euro voor hengsten die geboren zijn in 2023. Voor de hengsten geboren in 2022 is 300 euro voorzien, deze is opgedeeld in 150 euro bij deelname aan het medisch onderzoek voor de exterieurkeuring en 150 euro bij deelname aan de exterieurkeuring. De instandhoudingspremie voor de veulens bedraagt maximaal 165 euro per veulen. Wanneer er onvoldoende subsidie is voor de betaling van het maximale premiebedrag per veulen zal het subsidietekort, na betaling van de instandhoudingspremie voor de jonge hengsten, gelijkmatig in mindering gebracht worden bij de veulens.  

Voor wie?

Fokkers van het Belgisch Trekpaard.

Voorwaarden

Voorwaarden voor de fokker

 • gedomicilieerd zijn in het Vlaamse Gewest;
 • het identificatieattest en een bruikbaar haarstaal van het veulen ten laatste op 31 oktober 2024 indienen bij het secretariaat van vzw Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard
 • indien de fokker een landbouwer is, mag hij over een periode van 3 jaar niet meer dan 20.000 euro (twintigduizend euro) de-minimissteun hebben ontvangen. Dit verklaart hij op eer via een formulier van de vzw Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard. Steun die wordt toegekend op basis van de verzamelaanvraag is geen de-minimissteun en telt niet mee voor het vaststellen van het maximale steunbedrag van 20.000 euro;
 • bij sterfte van het veulen een kopie van het ophalingsbewijs van het destructiebedrijf en het EU-paardenpaspoort binnen acht werkdagen opsturen naar het secretariaat van vzw Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard

Voorwaarden voor het veulen

 • geboren zijn in 2024;
 • bij de geboorte ingeschreven zijn in de hoofdsectie, klasse 1, 2 of 4, van het stamboek van het ras Belgisch Trekpaard dat wordt bijgehouden door de vzw Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard (VFBT);
 • het laatste op 31 januari 2024 beschikken over het door VFBT uitgereikt EU-paardenpaspoort.

Voorwaarden voor de jonge hengst

 • geboren zijn in 2022 of 2023;
 • ingeschreven zijn in de hoofdsectie van het stamboek van het ras Belgisch Trekpaard dat wordt bijgehouden door vzw Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard;
 • de hengsten geboren in 2023 moeten in 2024 deelgenomen hebben aan de exterieurbeoordeling tijdens de prijskamp die in de provincie van de fokker door vzw Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard georganiseerd wordt;
 • de hengsten geboren in 2022 moeten in 2024 in het kader van de toelating tot de voortplanting deelgenomen hebben de centrale exterieurkeuring, die door de vzw Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard georganiseerd wordt;
 • de hengsten geboren in 2022 moeten in 2024 in het kader van de toelating tot de voortplanting voorafgaand aan de centrale exterieurkeuring deelnemen aan het medisch onderzoek, om in aanmerking te komen voor de totale subsidie van 300 euro.

Hoe en wanneer aanvragen?

De inschrijving in het stamboek geldt als aanvraag van de instandhoudingspremie voor een veulen. De fokker dient het identificatieattest en een DNA-staal het laatste op 31 oktober 2021 in zijn bij het secretariaat van VFBT. De deelname aan de prijskamp of keuring geldt als aanvraag van de instandhoudingspremie voor een jonge hengst.

De uitbetaling gebeurt door de vereniging Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard.

Meer informatie

Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard
Tel. 02 215 93 48 - 0478 29 87 54 (maandag van 18u tot 20u - woensdag van 10u tot 14u)
info@trekpaard.be

Delen: