Uitbetalingen

Uitbetaling inkomenssteun, ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen (campagne 2023)

In 2023 worden geen voorschotten uitbetaald in oktober. Dit komt doordat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027 laat van start is gegaan. Ook het groot aantal maatregelen zorgt voor aanpassingen en vertraging, zowel voor de dossierverwerking als voor de controles ter plaatse. De eerste betalingen in 2023 vinden plaats in december.

Betaalkalender voor inkomenssteun, ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen (campagne 2023):

  • Een eerste betaling is voorzien in december 2023. Het is een betaling van 95% voor de basisinkomenssteun, de herverdelende inkomenssteun en de aanvullende inkomenssteun voor jonge landbouwers.
  • In de eerste helft van 2024 (streefdatum eind april) is een betaling voorzien voor de ecoregelingen, de agromilieuklimaatmaatregelen en de duurzame zoogkoeienhouderij.

Betaalkalender brede weersverzekering (campagne 2023):  

  • Eind december 2023 is een betaling voorzien van de aanvragen waarbij de verzekeringspremie voor de betrokken jaarpolis uiterlijk op 30 september 2023 volledig betaald werd. 
  • In het voorjaar van 2024 is een betaling voorzien van de aanvragen waarbij de verzekeringspremie voor de betrokken jaarpolis uiterlijk op 31 december 2023 volledig betaald werd.

Uitbetaling crisissteun appeltelers, biologische veehouders en melkgeitenhouders 

De uitbetaling van deze crisissteun is voorzien eind januari 2024.

Betaalkalender inkomenssteun, ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen (campagne 2022)

Hieronder vindt u een overzicht van de uitgevoerde betalingen vanaf oktober 2023:

  • 11 oktober 2023: Uitbetaling van inhoudingen voor financiële discipline campagne 2022
  • 11 oktober 2023: Uitbetaling van de pre-ecoregeling 'precisielandbouw via automatische GPS of RTK-GPS- aansturing' campagne 2022

Meer info over de betalingen vind je terug het e-loket:

  • Ga hiervoor naar www.landbouwvlaanderen.be, klik op 'Uw e-loket' en meld aan met uw elektronische identiteitskaart.
  • Op het tabblad 'Betalingen' vindt u de overzichten terug.

Uitbetalingen Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

Voor de uitbetalingen van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) zijn er geen vaste betaaldatums.

Delen: