Uitbetalingen

Uitbetaling inkomenssteun, ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen (campagne 2023)

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027 is laat van start gegaan. De late start en het groot aantal nieuwe maatregelen dat geïmplementeerd moest worden, heeft voor de nodige vertraging gezorgd. 

Betaalkalender voor inkomenssteun, ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen (campagne 2023):

 • De eerste betaling van 95% voor de basisinkomenssteun, de herverdelende inkomenssteun en de aanvullende inkomenssteun voor jonge landbouwers gebeurde in december 2023. De resterende 5% werd eind april 2024 uitbetaald.
 • Eind april 2024 werd de duurzame zoogkoeienhouderij alsook een aantal ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen uitbetaald (overzicht zie betaalkalender hieronder). De resterende ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen zullen eind juni worden uitbetaald.

Betaalkalender brede weersverzekering (campagne 2023):  

 • De uitbetaling van de aanvragen, waarbij de verzekeringspremie voor de betrokken jaarpolis uiterlijk op 30 september 2023 volledig betaald werd, is gebeurd in december 2023. 
 • De uitbetaling van de aanvragen, waarbij de verzekeringspremie voor de betrokken jaarpolis uiterlijk op 31 december 2023 volledig betaald werd, is gebeurd eind april 2024.

Betaalkalender inkomenssteun, ecoregelingen, agromilieuklimaatmaatregelen, brede weersverzekering en crisismaatregelen

Info over de betalingen vindt u terug op het e-loket:

 • Ga hiervoor naar www.landbouwvlaanderen.be, klik op 'Uw e-loket' en meld aan met uw elektronische identiteitskaart.
 • Op het tabblad 'Betalingen' vindt u de overzichten terug.

Hieronder vindt u een overzicht van de uitgevoerde betalingen en de respectievelijke betaaldata vanaf oktober 2023.

Voor de begunstigden zijn deze betalingen mogelijk pas enkele dagen na de vermelde betaaldatum zichtbaar op hun bankrekening.

 • 30 april 2024: Uitbetaling van de basisinkomenssteun campagne 2023
  • Uitbetaling van de resterende 5% van de steun 
  • Zowel Vlaamse als Waalse betalingsrechten inclusief de rechten uit de reserve
  • Aan GLB actieve landbouwers
 • 30 april 2024: Uitbetaling van de aanvullende herverdelende inkomenssteun campagne 2023
  • Uitbetaling van de resterende 5% van de steun 
  • Aan GLB actieve landbouwers die minstens 1 betalingsrecht activeren
  • Maximaal 30 ha per bedrijf
  • Steunbedragen (worden definitief bepaald in juni 2024)
   • Vlaamse gronden: 53 euro per ha
   • Waalse gronden: 143 euro per ha 
 • 30 april 2024: Uitbetaling van de aanvullende inkomenssteun voor jonge landbouwers campagne 2023 
  • Uitbetaling van de resterende 5% van de steun
  • Aan GLB actieve landbouwers die minstens 1 betalingsrecht activeren
  • Maximaal 90 ha per zaakvoerder die voldoet aan de vereisten jonge zaakvoerder
  • Steunbedragen (worden definitief bepaald in juni 2024)
   • Eerste schijf van 45 ha per jonge zaakvoerder: 160 euro per ha
   • Tweede schijf van 45 ha per jonge zaakvoerder: 128 euro per ha
 • 30 april 2024: Uitbetaling van de premie voor de duurzame zoogkoeienhouderij 2023
  • Aangezien het totaal aantal premiegerechtigde dieren hoger is dan 100.000 is het aantal zoogkoeien dat bij elke zoogkoeienhouder kan uitbetaald worden verlaagd met 20%
  • Uitbetaald bedrag per premiegerechtigd dier 
   • Voor de eerste 50 dieren: 160,68 euro
   • Voor de volgende 50 dieren : 144,62 euro
   • Boven de 100 dieren: 128,54 euro
  • Aan GLB actieve landbouwers
  • Eind juni : definitieve bepaling verlaging en bedrag 
  • De afrekening met gedetailleerde informatie is nog niet beschikbaar 
 • 30 april 2024: Uitbetaling premie voor behoud van meerjarig grasland 2023
  • Bedrag:
   • Percelen met 10 tot 14 jaar grasland : 90 euro per ha 
   • Percelen met minstens 15 jaar grasland : 120 euro per ha 
  • Aan GLB actieve landbouwers
  • De afrekening met gedetailleerde informatie is nog niet beschikbaar
 • 30 april 2024: Uitbetaling van de premie voor mechanische onkruidbestrijding 2023
  • Bedrag : 310 euro per ha
  • Aan GLB actieve landbouwers
  • De afrekening met gedetailleerde informatie is nog niet beschikbaar
 • 30 april 2024: Uitbetaling van de premie voor vruchtafwisseling met vlinderbloemige 2023
  • Bedrag : 108 euro per ha
  • Aan GLB actieve landbouwers
  • De afrekening met gedetailleerde informatie is nog niet beschikbaar
 • 30 april 2024: Uitbetaling van de premie voor teelttechnische erosiebestrijdende technieken 2023
  • Bedrag :
   • Aanleg van drempels tussen de ruggen bij ruggenteelt : 25 euro per ha
   • Niet-kerende bodembewerking met bodembedekking : 60 euro per ha
   • Vollevelds inzaaien van maïs : 25 euro per ha
  • Aan GLB actieve landbouwers
  • De afrekening met gedetailleerde informatie is nog niet beschikbaar
 • 30 april 2024: Uitbetaling van onderstaande LV agromilieumaatregelen 2023
  • Teelt van vezelvlas met verminderde bemesting : 240 euro per ha
  • Verwarringstechniek in de fruitteelt : 210 euro per ha
 • 30 april 2024 : Uitbetaling van de VLM beheerovereenkomsten 2023
  • De uitdovende beheerovereenkomsten gesloten vóór 2023: botanisch beheer, erosiebestrijding, faunabeheer, randenbeheer, onderhoud kleine landschapselementen, soortenbeschermingsplannen en verbeteren van de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater
  • De nieuwe beheerovereenkomsten met startdatum vanaf 1/1/2023: botanisch beheer, akkerranden, faunabeheer grasland, faunabeheer bouwland en kleine landschapselementen (houtkantenbeheer en knotten). 
 • 30 april 2024: Uitbetaling brede weersverzekering 2023
  • Uitbetaling van 65% van de verzekeringspremie 
  • Aanvragen waarbij de verzekeringspremie voor de betrokken jaarpolis uiterlijk op 31 december 2023 volledig betaald is
  • Aan GLB actieve landbouwers
 • 29 januari 2024: Uitbetaling crisissteun Vlaamse appeltelers
  • Geen aanvraag, uitbetaling indien in 2023 minstens 1 ha appelbomen 
  • Voor de eerste 8 ha appelbomen wordt 300 euro per ha uitbetaald en voor de resterende oppervlakte 121 euro per ha
  • Aan GLB actieve landbouwers
 • 29 januari 2024: Uitbetaling crisissteun aan de biologische vlees- en pluimveehouders en producenten van geitenmelk
  • Geen aanvraag, uitbetaling op basis van de grootte van het bedrijf bepaald door de gemiddelde veebezetting omgezet naar het aantal grootvee-eenheden (GVE) gedurende het jaar 2022
   • minder dan 10 GVE: 1.333,69 euro
   • vanaf 10 GVE, maar minder dan 70 GVE: 3.334,22 euro
   • vanaf 70 GVE: 6.668,44 euro  
  • Aan GLB actieve landbouwers
 • 22 december 2023: Uitbetaling brede weersverzekering 2023
  • Uitbetaling van 65% van de verzekeringspremie 
  • Enkel aanvragen waarbij de verzekeringspremie voor de betrokken jaarpolis uiterlijk op 30 september 2023 volledig betaald is
  • Aan GLB actieve landbouwers
  • De afrekening met gedetailleerde informatie: eerste helft van januari 2024 beschikbaar op het e-loket
 • 20 december 2023: Uitbetaling van de basisinkomenssteun campagne 2023
  • Uitbetaling van 95% van de steun 
  • Zowel Vlaamse als Waalse betalingsrechten, exclusief de rechten uit de reserve
  • Aan GLB actieve landbouwers
  • De afrekening met gedetailleerde informatie is nog niet beschikbaar
 • 20 december 2023: Uitbetaling van de aanvullende herverdelende inkomenssteun campagne 2023
  • Uitbetaling van 95% van de steun 
  • Aan GLB actieve landbouwers die minstens 1 betalingsrecht activeren
  • Maximaal 30 ha per bedrijf
  • Steunbedragen (worden definitief bepaald in juni 2024)
   • Vlaamse gronden: 53 euro per ha
   • Waalse gronden: 143 euro per ha 
  • De afrekening met gedetailleerde informatie is nog niet beschikbaar
 • 20 december 2023: Uitbetaling van de aanvullende inkomenssteun voor jonge landbouwers campagne 2023 
  • Uitbetaling van 95% van de steun
  • Aan GLB actieve landbouwers die minstens 1 betalingsrecht activeren
  • Maximaal 90 ha per zaakvoerder die voldoet aan de vereisten jonge zaakvoerder
  • Steunbedragen (worden definitief bepaald in juni 2024)
   • Eerste schijf van 45 ha per jonge zaakvoerder: 160 euro per ha
   • Tweede schijf van 45 ha per jonge zaakvoerder: 128 euro per ha
  • De afrekening met gedetailleerde informatie is nog niet beschikbaar
 • 6 december 2023: Uitbetaling voedermanagement bij melkvee campagne 2022
 • 11 oktober 2023: Uitbetaling van inhoudingen voor financiële discipline campagne 2022
 • 11 oktober 2023: Uitbetaling van de pre-ecoregeling 'precisielandbouw via automatische GPS of RTK-GPS- aansturing' campagne 2022

Uitbetalingen Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

Voor de uitbetalingen van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) zijn er geen vaste betaaldatums.

Delen: