Investeringen omkaderingssector

Op deze pagina:

Doel van de steun aan de omkaderingssector

Voor iedere Vlaamse teler is de ondersteuning van een innovatief en goed uitgerust praktijkcentrum van groot belang. De omkaderingssector biedt immers antwoorden op de actuele uitdagingen inzake productiemethodes, waarmee de land- en tuinbouwsector geconfronteerd wordt. Dit gebeurt door het onderzoek toe te spitsen op de nieuwe evoluties.

De omkaderingssector omvat hoofdzakelijk proeftuinen en -centra, zowel uit de plantaardige als de dierlijke sector, die een dienstverlenende bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de land- en tuinbouwsector en/of aan de begeleiding van activiteiten op land- en tuinbouwbedrijven.

Hoe aanvragen?

De steunmaatregel wordt georganiseerd via oproepen waarvan de doelgroep wordt geïnformeerd.

Voorwaarden voor de aanvrager

De voorwaarden worden bepaald in de oproep.

  • Bedrijven ten aanzien waarvan er een bevel tot terugvordering bestaat van de Europese Commissie, worden uitgesloten van deze maatregel.
  • Ondernemingen in moeilijkheden kunnen geen gebruik maken van deze maatregel.

Voorbeelden van investeringsprojecten

Diverse investeringen komen in aanmerking.

  • bouw/inrichting van een energiebesparende serre;
  • automatisering;
  • labo uitrusting;
  • duurzame technieken voor opvang en hergebruik van water;
  • moderne sturingstechnologieën;
  • diverse milieuvriendelijke en energiebesparende investeringen in land- en tuinbouw;
  • investeringen in veiligheid en preventie;
  • investeringen in functie van de voorlichtingsrol.

Regelgeving

Praktijkcentra en vergelijkbare instellingen kunnen VLIF- steun verkrijgen voor hun investeringen binnen het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende steun aan investeringen in de omkaderingssector van land- en tuinbouw en het ministeriële uitvoeringsbesluit van 15 oktober 2007. De steunmaatregel wordt georganiseerd middels oproepen, vooraf aangekondigd door de publicatie van een ministeriële omzendbrief in het Belgisch Staatsblad.

Deze subsidie valt onder artikel 31 van de verordening 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën van steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard.

Delen: