Projectsteun voor innovaties in de landbouw (geldig voor steunaanvragen tem 2022)

Op deze pagina:

Doel van de maatregel

De doelstelling van ‘Projectsteun voor innovaties in de landbouw’ is om innovatieve ideeën en concepten op het vlak van productie, verwerking en afzet van landbouwproducten te realiseren in de praktijk. Land- en tuinbouwbedrijven die investeringen aangaan met dergelijk innovatief doel nemen een pioniersrol op binnen de sector.

Deze VLIF-maatregel stimuleert pure innovatie en vernieuwing op land- en tuinbouwbedrijven en vormt een aanvulling op de reguliere VLIF-investeringssteun.

Investeringen

Investeringen binnen deze innovatieprojecten zijn:

  • Investeringstypes die niet voorkomen op de 'VLIF-lijst van subsidiabele investeringen' en ‘innovatiefvan aard zijn. Deze investeringstypes mogen zich in een (eind)fase van ontwikkeling bevinden en uitgetest worden in praktijkomstandigheden op het landbouwbedrijf.
  • Investeringstypes die in algemene benaming wel voorkomen op de limitatieve lijst van subsidiabele investeringen maar die een innovatieve uitvoering betreffen of een innovatieve aanpassing.

Dergelijke investeringen komen in aanmerking voor 40% steun.

Steunaanvraag indienen

Nieuwe oproep 2022: indienen van 11 april 2022 tot en met 31 mei 2022

De steun kan alleen verkregen worden voor investeringen die aangevat zijn na indiening én na kennisgeving van de selectie van een steunaanvraag in het kader van een oproep.

Per oproep kunnen specifieke voorwaarden worden bepaald die de thema’s, sectoren en investeringen aanduiden die in aanmerking kunnen komen voor steun.

  • Meer informatie rond de voorwaarden en indienperiode vindt u op Oproep 2022 
  • Indienen steunaanvraag via e-loket

Dossierbehandeling lopende innovatieprojecten

De dossierbehandeling verloopt zoals voor alle VLIF maatregelen via het e-loket.

Bij de aanvraag tot uitbetaling via het e-loket dienen ook volgende documenten te worden toegevoegd:

Voor meer informatie: ‘VLIF steunaanvraag indienen en dossierbehandeling via e-loket’

De volgende termijnen zijn van toepassing:

  • Oproep 2019: alleen betaalde facturen tot en met 28/05/2022 zijn subsidiabel. De aanvraag tot uitbetaling via het e-loket (indienen dossier) dient te gebeuren ten laatste op 28/11/2022.
  • Oproep 2020: alleen betaalde facturen tot en met 26/06/2023 zijn subsidiabel. De aanvraag tot uitbetaling via het e-loket (indienen dossier) dient te gebeuren ten laatste op 19/12/2023.
  • Oproep 2021: alleen betaalde facturen tot en met 15/07/2024 zijn subsidiabel. De aanvraag tot uitbetaling via het e-loket (indienen dossier) dient te gebeuren ten laatste op 15/07/2024.
  • Oproep 2022: alleen betaalde facturen tot en met 19/01/2025 zijn subsidiabel. De aanvraag tot uitbetaling via het e-loket (indienen dossier) dient te gebeuren ten laatste op 19/04/2025.

Regelgeving

De organisatie van de steunverlening aan innovaties in de landbouw is vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering.

Projectsteun innovatie in de kijker

Diervriendelijke wroetstal voor varkens

Bekijk het inspirerend filmpje 'Een diervriendelijke wroetstal voor varkens in Pittem'.

Consumenten worden steeds kritischer en ecologische eisen worden steeds strenger. Om aan deze eisen te voldoen en proactief te anticiperen op toekomstige uitdagingen, werd een ambitieus nieuw varkensstalconcept en verdienmodel ontwikkeld. Het alternatieve huisvestingssysteem integreert dierenwelzijn, sociale activiteiten en circulaire economie in één systeem. Deze holistische visie heeft geleid tot de ontwikkeling van een innovatieve wroetstal, die hoogwaardige vaste mest oplevert die de bodemstructuur kan verbeteren.

In de nieuwe wroetstal heerst er meer rust onder de varkens en nieuwgierige voorbijgangers kunnen een bezoekje brengen aan de varkens via kijkramen die voor het publiek toegankelijk zijn. Zo draagt het project bij aan de verbinding tussen burger en boer.

Het project was ook gericht op het creëren van een duurzaam partnerschap tussen de boerderij "Sint-Amandshof" en de retailer Cru.

Automatisch kwaliteitssorteermachine voor appels en peren

Bekijk het inspirerend filmpje 'De innovatieve appel- en peersorteermachine' (Vlaams Ruraal Netwerk)

Op dit moment gaan veel appels en peren verloren door hagel, ook al vertonen ze geen afwijkingen. In dit project werd een optische sorteersysteem gecombineerd met een automatisch verpakkingssysteem voor zowel appels en peren.

De nieuwe technologie beoordeelt naast maat, kleur en gewicht ook de kwaliteit (bv. hagelschade) op basis van 50 digitale afbeeldingen van elke vrucht. Zo kan beschadigd fruit of fruit met kleurfouten uit het kwaliteitsfruit worden gesorteerd. De aanschaf van de machine biedt kansen op economisch en ecologisch vlak aangezien kwaliteitsfruit toch kan worden verkocht en voedselverliezen verminderen bij hagel.

Het nieuwe sorteersysteem kan 16 verschillende klassen identificeren in plaats van 4. De toegevoegde waarde van deze 16 verschillende klassen is significant aangezien veel fruit kan worden opgewaardeerd. Zo zijn kwaliteitsvolle appels met oppervlakkige hagelschade nog perfect voor appelmoes.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling - Europa investeert in zijn platteland.Europese vlag

Delen: