Sociale aspecten bij een overname in familiaal verband

Wanneer u overweegt om een bedrijf over te nemen in familiaal verband, bijvoorbeeld het ouderlijk bedrijf, zijn er naast de economische en financiële afspraken ook de sociale aspecten. Daarom is een goede verstandhouding met partner, familieleden en derden (leveranciers, afnemers, integratoren) erg belangrijk. Zij vormen de basis voor een goed verloop van het hele proces van de bedrijfsovername.

Open en duidelijke communicatie

 • overnemer en overlater bepalen in eerste instantie samen het bedrag van de overname en communiceren er dan over met de familieleden. Openheid over de afspraken naar de rest van de familie is essentieel. Daarbij moet rekening worden gehouden met opmerkingen van broers en zussen
 • zet alle afspraken klaar en duidelijk op papier zodat er geen misverstanden kunnen zijn
 • overweeg bij een overname begeleiding door een overnameconsulent
 • overweeg de afsluiting van een pachtovereenkomst op lange termijn i.p.v. meteen ook de hoeve en/of gronden aan te kopen

Statuut meewerkende partner

 • bespreek het belang van de inhoud van een eventueel huwelijkscontract met notaris en/of overnameconsulent
 • betrek uw partner bij de overname
 • hou rekening met de beroepssituatie, motivatie en mening van uw partner
 • bespreek elkaars verwachtingen en taken van uw partner

Woonplaats van de ouders na overname

 • bespreek de situatie met elkaar
 • maak duidelijke afspraken over de woonplaats van de overlaters (vaak ouders)
 • als de overlaters op het bedrijf blijven, zet de gemaakte afspraken dan duidelijk op papier met details over termijnen, voorwaarden, ...
Delen: