Bedrijfsboekhouding

tuinbouwbedrijf

Waarom een bedrijfseconomische boekhouding?

Een van de belangrijkste instrumenten bij de uitbating van een land- of tuinbouwbedrijf is een bedrijfseconomische boekhouding.

  • Er wordt een grondige financiële analyse gemaakt zodat men inzicht krijgt in de financiële situatie van het land- of tuinbouwbedrijf wat van groot belang is om beredeneerde beslissingen te nemen.
  • Daarnaast wordt de rendabiliteit berekend van het bedrijf en van de afzonderlijke bedrijfstakken (teelt, diersoort, neventak).
  • De bedrijfseconomische boekhouding bevat ook een aantal zeer belangrijke technisch-economische kengetallen die helpen elke bedrijfstak beter te kunnen beoordelen.
  • Het bijhouden van een bedrijfseconomische boekhouding, een bewijskrachtige fiscale boekhouding of een vennootschapsboekhouding is een voorwaarde om investeringssteun te kunnen genieten van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).

Bedrijfseconomische boekhouding bij het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN)?

Het Landbouwmonitoringsnetwerk van het Departement Landbouw en Visserij houdt bedrijfseconomische boekhoudingen bij van een groep Vlaamse land- en tuinbouwers die representatief is voor de Vlaamse land- en tuinbouw.

Bij het uittekenen van het Vlaamse landbouwbeleid is het belangrijk om inzicht te hebben in de gevolgen van het beleid voor de individuele bedrijven. Om die gevolgen goed te kunnen inschatten zijn gedetailleerde gegevens uit de praktijk van cruciaal belang.

De anonieme financiële, economische, technische en milieukundige gegevens die worden geregistreerd in de bedrijfseconomische boekhouding, vormen dan ook de basis voor de beleidsvoorbereiding.

Deelnemen?

Jaarlijks is het Landbouwmonitoringsnetwerk op zoek naar nieuwe en representatieve Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven. 

Hebt u interesse in een gratis boekhouding? Stel u dan kandidaat en vul dit inschrijvingsformulier in. Het Landbouwmonitoringsnetwerk garandeert anonimiteit en vertrouwelijkheid.

Filmpje landbouwboekhouding

Al 50 jaar houdt het Departement Landbouw en Visserij de boekhouding bij van een doorsnede van de Vlaamse landbouwbedrijven. Zo ontstaat een accuraat beeld van de evolutie van de sector.

Bekijk het filmpje over de landbouwboekhouding

Meer weten?

Als u meer wilt weten over het Landbouwmonitoringsnetwerk, kunt u onze brochure raadplegen.

Als u vragen hebt, kunt u die stellen op onze algemene adres bedrijfsboekhouding@lv.vlaanderen.be.

U kunt ook meer uitleg vragen bij de contactpersonen in de provinciale diensten van het Departement Landbouw en Visserij.

Contactgegevens buitendiensten Landbouwmonitoringsnetwerk

Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113, bus 71 - 2018 Antwerpen
Tel. 0472 87 33 15
Goedele Vrints | goedele.vrints@lv.vlaanderen.be

Limburg en Vlaams-Brabant
Koningin Astridlaan 50, bus 6 - 3500 Hasselt
Tel. 011 74 26 77 
Mieke Fastré | mieke.fastre@lv.vlaanderen.be

Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 101 - 9000 Gent
Tel. 09 276 28 80 
Frederic Vanwingene | frederic.vanwingene@lv.vlaanderen.be 

West-Vlaanderen
Koning Albert I-laan 1-2, bus 101 - 8200 Brugge
Tel. 050 24 76 90
Carine Deriemaecker | carine.deriemaecker@lv.vlaanderen.be

Zie ook: Privacyverklaring Landbouwmonitoringsnetwerk

Delen: