Bedrijfsboekhouding

tuinbouwbedrijf

Waarom een bedrijfseconomische boekhouding?

Een van de belangrijkste instrumenten bij de uitbating van een land- of tuinbouwbedrijf is een bedrijfseconomische boekhouding.

  • Er wordt een grondige financiële analyse gemaakt zodat men inzicht krijgt in de financiële situatie van het land- of tuinbouwbedrijf wat van groot belang is om beredeneerde beslissingen te nemen.
  • Daarnaast wordt de rendabiliteit berekend van het bedrijf en van de afzonderlijke bedrijfstakken (teelt, diersoort, neventak).
  • De bedrijfseconomische boekhouding bevat ook een aantal zeer belangrijke technisch-economische kengetallen die helpen elke bedrijfstak beter te kunnen beoordelen.
  • Het bijhouden van een bedrijfseconomische boekhouding, een bewijskrachtige fiscale boekhouding of een vennootschapsboekhouding is een voorwaarde om investeringssteun te kunnen genieten van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).

Bedrijfseconomische boekhouding bij het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN)?

Het Landbouwmonitoringsnetwerk van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij houdt bedrijfseconomische boekhoudingen bij van een groep Vlaamse land- en tuinbouwers die representatief is voor de Vlaamse land- en tuinbouw.

Bij het uittekenen van het Vlaamse landbouwbeleid is het belangrijk om inzicht te hebben in de gevolgen van het beleid voor de individuele bedrijven. Om die gevolgen goed te kunnen inschatten zijn gedetailleerde gegevens uit de praktijk van cruciaal belang.

De anonieme financiële, economische, technische en milieukundige gegevens die worden geregistreerd in de bedrijfseconomische boekhouding, vormen dan ook de basis voor de beleidsvoorbereiding.

Deelnemen?

Jaarlijks is het Landbouwmonitoringsnetwerk op zoek naar nieuwe en representatieve Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven. 

Hebt u interesse in een gratis boekhouding? Stel u dan kandidaat en vul dit inschrijvingsformulier in. Het Landbouwmonitoringsnetwerk garandeert anonimiteit en vertrouwelijkheid.

Filmpje landbouwboekhouding

Al 50 jaar houdt het Agentschap Landbouw en Zeevisserij de boekhouding bij van een doorsnede van de Vlaamse landbouwbedrijven. Zo ontstaat een accuraat beeld van de evolutie van de sector.

Bekijk het filmpje over de landbouwboekhouding

Meer weten?

Als u meer wilt weten over het Landbouwmonitoringsnetwerk, kunt u onze brochure raadplegen.

Als u vragen hebt, kunt u die stellen op onze algemene adres bedrijfsboekhouding@lv.vlaanderen.be.

U kunt ook meer uitleg vragen bij de contactpersonen in de provinciale diensten van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Contactgegevens Landbouwmonitoringsnetwerk

Antwerpen
Koning Albert II-laan 15 bus 364, 1210 Brussel
Tel. 02 214 48 48
Goedele Vrints | bedrijfsboekhouding@lv.vlaanderen.be

Vlaams-Brabant
Koning Albert II-laan 15 bus 367, 1210 Brussel
Tel. 02 214 48 48
Mieke Fastré | bedrijfsboekhouding@lv.vlaanderen.be

Limburg
Koning Albert II-laan 15 bus 368, 1210 Brussel
Tel. 02 214 48 48
Mieke Fastré | bedrijfsboekhouding@lv.vlaanderen.be

Oost-Vlaanderen
Koning Albert II-laan 15 bus 365, 1210 Brussel
Tel. 02 214 48 48
Frederic Vanwingene | bedrijfsboekhouding@lv.vlaanderen.be

West-Vlaanderen
Koning Albert II-laan 15 bus 366, 1210 Brussel
Tel. 02 214 48 48
Carine Deriemaecker | bedrijfsboekhouding@lv.vlaanderen.be

Zie ook: Privacyverklaring Landbouwmonitoringsnetwerk

Delen: