Actieve landbouwer

In het kader van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB vanaf 2023) krijgen alleen ‘actieve landbouwers’ landbouwsteun. De voorwaarde van ‘actieve landbouwer’ is bij alle maatregelen (basisbetaling voor duurzaamheid, ecoregelingen, VLIF-steun,…) van toepassing tenzij het expliciet anders vermeld wordt.

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden in volgende fiche: Actieve landbouwer vanaf 2023

Delen: