Actieve landbouwer

In het kader van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB vanaf 2023) komen alleen ‘actieve landbouwers’ in aanmerking voor landbouwsteun. De voorwaarde van ‘actieve landbouwer’ is bij alle maatregelen (basisbetaling voor duurzaamheid, ecoregelingen, VLIF-steun,…) van toepassing tenzij het expliciet anders vermeld wordt. Om ‘Actieve landbouwer’ te zijn, moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. 

Een overzicht van de verschillende voorwaarden kan u terugvinden in volgende fiche: Actieve landbouwer vanaf 2023 (versie 21.06.2023) 

Hieronder vindt u nog bijkomende documenten of informatie:

Delen: