Brede weersverzekering verzekeraars

Goedkeuring nieuwe standaardpolis aanvragen

Aanvragen 2024

Bent u verzekeraar en wilt u een brede weersverzekering aan land- en tuinbouwers aanbieden in 2024, waarbij zij subsidie voor de verzekeringspremie kunnen ontvangen? Vraag dan een goedkeuring van uw standaardpolis aan. Gebruik hiervoor het formulier Aanvraag goedkeuring standaardpolis brede weersverzekering.

Wil u vanaf volgend jaar een erkende verzekeringspolis aanbieden stuur uw ingevulde aanvraag dan vóór 1 november van dit jaar samen met de bijlagen naar volgend adres:

Agentschap Landbouw en Zeevisserij - Dienst Aangiftes
Koning Albert II-laan 15, bus 360
1210 Brussel

info@lv.vlaanderen.be

Keuren wij uw aanvraag goed ten laatste op 15 december 2023? Dan kunnen landbouwers in 2024 subsidie aanvragen als ze bij u verzekerd zijn.

Bijlagen bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag horen de volgende verplichte bijlagen:

  • een onderbouwing van de premie;
  • het standaardmodel van de verzekeringspolis met de verzekeringsvoorwaarden;
  • overige relevante documenten waarin u als verzekeraar aantoont dat de verzekeringsvoorwaarden voldoen aan de voorwaarden van de regeling.

Verlenging standaardpolis aanvragen

Aanvragen voor 2024

Bent u verzekeraar met een erkende standaardpolis in 2023 en wilt u uw erkende brede weersverzekering aan land- en tuinbouwers verder aanbieden, waarbij zij subsidie voor de verzekeringspremie kunnen ontvangen? Vraag dan een verlenging van de goedkeuring van uw standaardpolis aan. Gebruik hiervoor het formulier Aanvraag verlenging standaardpolis brede weersverzekering.

Wilt u vanaf volgend jaar opnieuw een erkende verzekeringspolis aanbieden stuur uw ingevulde aanvraag dan vóór 1 november van dit jaar samen met de bijlagen naar volgend adres:

Agentschap Landbouw en Zeevisserij - Dienst Aangiftes
Koning Albert II-laan 15, bus 360
1210 Brussel

info@lv.vlaanderen.be

Keuren wij uw aanvraag goed ten laatste op 15 december 2023? Dan kunnen landbouwers in 2024 subsidie aanvragen als ze bij u verzekerd zijn.

Bijlagen bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag horen de volgende verplichte bijlagen:

  • het standaardmodel van de verzekeringspolis met de verzekeringsvoorwaarden;
  • exhaustieve lijst met opsomming van de aangebrachte wijzigingen of een markering van de wijzigingen ten opzichte van de erkende standaardpolis van vorig jaar;
  • Onderbouwing van de premie indien er wijzigingen zijn;
  • overige relevante documenten waarin u als verzekeraar aantoont dat de verzekeringsvoorwaarden voldoen aan de voorwaarden van de regeling en de aangebrachte wijzigingen verduidelijkt.

Polisvoorwaarden

In het Besluit van de Vlaamse Regering, de wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering en de richtlijn vindt u informatie over de voorwaarden van de regeling.

Delen: