Brede weersverzekering land- en tuinbouwers

Met een brede weersverzekering kunt u zich als land- of tuinbouwer met een open teelt (bv. fruit, akkerbouw, …) bij een private verzekeraar verzekeren tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden. Een erkende brede weersverzekering dekt minstens de weersfenomenen storm, hagel, vorst, ijs, regenval en droogte. Heeft uw verzekerde teelt schade geleden, dan kunt u bij de verzekeringsmaatschappij aankloppen voor een schadevergoeding.

Vanaf 2020 betaalt de Vlaamse overheid een premiesubsidie uit als u een erkende brede weersverzekering afsluit.

Heeft uw verzekerde teelt schade geleden, dan wordt het schadedossier afgehandeld door de verzekeringsmaatschappij waarmee u een overeenkomst afsluit. De Vlaamse overheid komt niet tussen bij de afhandeling van het schadedossier.

Bekijk de infoflash met tips over de brede weersverzekering.

Invloed brede weersverzekering op tussenkomst Rampenfonds

Vanaf 2020 is het Vlaams Rampenfonds binnen het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken van de Vlaamse overheid verantwoordelijk voor het Rampenfonds (erkenningen van de rampen, berekening en uitbetaling van de schade conform de wettelijke bepalingen,…).  

Voor meer informatie kan u terecht op de website van het Vlaams Rampenfonds.

Delen: