PFAS / PFAO

1/7/2021

De impact van de PFAS-vervuiling op de professionele land- en tuinbouwbedrijven op verschillende plaatsen in Vlaanderen, wordt momenteel gemeten. De gemeten waarden worden dan wetenschappelijk bekeken en afgezet tegen normen. Pas dan is er duidelijkheid over de mogelijke impact voor land- en tuinbouw en wordt er beslist welke maatregelen genomen worden (en voor wie).

Het Departement Landbouw en Visserij volgt dit op. Alle informatie vindt u terug op www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling. Vragen worden beantwoord via pfas@vlaanderen.be.

Nieuwsbericht dd. 28/1/2022 PFAS-verontreiniging in Vlaanderen: een stand van zaken

Delen: