Plattelandsmaatregelen in de verzamelaanvraag

Naast de vijfjarige Agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten kunnen ook onderstaande plattelandsmaatregelen aangevraagd worden via de Verzamelaanvraag.

Hectaresteun voor de biologische productiemethode

Bio-landbouwers kunnen hectaresteun aanvragen voor het toepassen van de biologische productiemethode op hun percelen. Alle voorwaarden zijn terug te vinden op de webpagina Hectaresteun biologische productiemethode.

Aanplantsubsidie voor boslandbouwsystemen

Landbouwers die een boslandbouwsysteem aanleggen, kunnen een deel van de kosten voor de aanplant van hun bomen terugvragen indien de verbintenis goedgekeurd werd.

Meer informatie over deze aanvraag in de verzamelaanvraag vindt u op de pagina Aanplantsubsidie voor boslandbouwsystemen.

Bebossing van landbouwgrond

Premies voor bebossing van landbouwgrond bestaan uit een aanplantsubsidie, inkomenscompensatie en onderhoudssubsidie. De inkomenscompensatie en onderhoudssubsidie worden aangevraagd via de verzamelaanvraag .

Meer informatie over deze aanvraag vindt u op de pagina Bebossing van landbouwgrond.

Combinaties

Verschillende agromilieumaatregelen kunnen eventueel onderling gecombineerd worden op een zelfde perceel maar kunnen eveneens aan een vermindering van het subsidiebedrag onderhevig zijn. Op de webpagina Tabellen vindt u onderstaande tabellen die de mogelijke combinaties en subsidiebedragen weergeven:

  • Tabel ‘Combinaties agromilieumaatregelen, beheerovereenkomsten en hectaresteun bio’
  • Tabel 'Combinaties EAG vergroening met agromilieumaatregelen/beheerovereenkomsten/hectaresteun bio/GNT (GMO actie groenbedekking)'

Wetgeving

Informatie

Alle contactgegevens vindt u terug in de tabel  ‘Contactadressen Agentschap Landbouw en Zeevisserij en andere beheerdiensten’ op de webpagina Tabellen.

Delen: