Aanplantsubsidie voor boslandbouwsystemen (agroforestry)

Op deze pagina:

Een boslandbouwsysteem, ook wel agroforestry genoemd, is het combineren op eenzelfde landbouwperceel van een landbouwteelt met een aanplanting van bomen. Door deze teeltcombinatie wordt houtopbrengst en een landbouwteelt als gelijkwaardig doel op een perceel beoogd. Door een beredeneerde keuze van bomen en een goede voorbereiding van de aanplant kan een resultaat geboekt worden dat hoger ligt dan de afzonderlijke teelten.
Boslandbouw zorgt zowel voor een ecologische als een economische meerwaarde, door onder meer het aantrekken van natuurlijke vijanden voor plaagbeheersing, het vasthouden van nutriënten die na bladval vrijkomen voor de volgende teelt, het verhogen van de organische stof in de bodem en het beschermen van teelten tegen hevige wind. Tegenover de negatieve effecten die bomen veroorzaken, zoals het beslag op de grond en een verminderde gewasopbrengst vlakbij de bomen door het schaduweffect, staat een besparing op externe inputs en een hogere opbrengst die gerealiseerd wordt bij het kappen van de bomen.

Aanplantsubsidie voor boslandbouwsystemen

Landbouwers die een boslandbouwsysteem – ook wel agroforestry genoemd - aanleggen, kunnen een gedeeltelijke terugbetaling (tot maximum 75%) ontvangen voor de aanplant van hun bomen.

Wil u instappen in dit systeem dan moet u een inschrijving doen en moet deze worden goedgekeurd. Daarna kunt u de betalingsaanvraag indienen via de verzamelaanvraag via de bijkomende bestemming ‘BLS’.

Meer informatie over deze aanvraag vindt u in volgende fiche:

Agromilieuklimaatmaatregel onderhoud van boslandbouwsystemen

Een goed onderhoud en behoud van de aangelegde en bestaande boslandbouwsystemen is van belang om beide teeltsystemen, zowel de landbouwteelt als de boomteelt, elkaar te laten versterken op lange termijn en om hun milieu- en klimaatbijdragen niet verloren te laten gaan. Een correct en tijdig onderhoud van de boomcomponent is essentieel om de ecosysteemdiensten en andere voordelen die het boslandbouwsysteem biedt te optimaliseren.

Hiervoor kan u een vijfjarige agromilieuklimaatmaatregelen afsluiten. 

Meer informatie over deze aanvragen vindt u in de fiche "Onderhoud boslandbouwsystemen (versie 01.02.2023)" op de webpagina "Onderhoud van boslandbouwystemen (agroforestry)".

Hoe u beide aanvragen  kunt aangeven op het e-loket vindt u op de pagina boslandbouwsystemen.
 

Bijlagen

Zie ook: Filmpje over boslandbouwsystemen (YouTube)

Communicatieverplichtingen

Als u subsidies krijgt in het kader van PDPOIII, waaronder de aanplantsubsidie voor boslandbouwsystemen, moet u een aantal communicatieverplichten naleven.

Een overzicht hiervan vindt u op de subpagina Communicatieverplichtingen begunstigden.

Voor de aanplantsubsidie boslandbouwsystemen zal het typisch gaan over

  1. Alle begunstigden – Voorlichtings- en communicatiemateriaal & website

Op de titelpagina van publicaties (op papier en/of elektronisch), op websites en op affiches waarop u communiceert over de aanplant van uw boslandbouwsysteem, moeten minimaal de nodige slogans en logo’s en een korte beschrijving van de investering vermeld worden. Zie Communicatieverplichtingen begunstigden voor details.

  1. Investeringsaanvragen met een totale toegekende overheidssteun van meer dan 50.000 euro – Plaatsen van een infobord

Het informatiebord heeft minstens het formaat A4 en bevat volgende informatie:

  • Korte omschrijving van het project of de concrete actie
  • Vermelding “met steun van ELFPO”
  • Nodige logo’s en slogans

Een gebruiksklaar sjabloon kan u vinden op Communicatieverplichtingen begunstigden

Hoe geef ik dit aan op het E-loket?

Zie Inschrijving nieuwe aanplantsubsidie boslandbouwsystemen.

Agroforestry Vlaanderen - nood aan meer informatie of begeleiding?

Het Consortium Agroforestry Vlaanderen zet naast onderzoek ook maximaal in op praktische begeleiding, advisering en vorming van mensen die met agroforestry aan de slag gaan.

Alle kennis en informatie wordt gebundeld in praktische fiches die beschikbaar zijn op het online kennisloket op www.agroforestryvlaanderen.be. U kan hier ook projectrapporten (zoals het rapport ‘Teelttechnische impact agroforestry’), verslagen van excursies, praktijkervaringen,… terugvinden.

Wilt u graag van start gaan met agroforestry, en wenst u meer informatie of een begeleiding hierbij? Neem contact op via info@agroforestryvlaanderen.be of meldt u rechtstreeks aan via dit formulier

 

Delen: