Aanplantsubsidie voor boslandbouwsystemen (agroforestry)

Landbouwers die een boslandbouwsysteem – ook wel agroforestry genoemd - aanleggen, kunnen een gedeeltelijke terugbetaling (tot maximum 80%) ontvangen voor de aanplant van hun bomen.

Wil u instappen in dit systeem dan moet u een inschrijving doen en moet deze worden goedgekeurd. Daarna kunt u de betalingsaanvraag indienen via de verzamelaanvraag via de bijkomende bestemming ‘BLS’.

Meer informatie over deze aanvraag vindt u in de fiche: Aanplantsubsidie voor boslandbouwsystemen (versie 01.02.2022).

Hoe u uw Aanplantsubsie voor boslandbouwsystemen kunt aangeven op het e-loket vindt u op de pagina Inschrijving nieuwe aanplantsubsidie boslandbouwsystemen.

Bijlagen

Zie ook: Filmpje over boslandbouwsystemen (YouTube)

Communicatieverplichtingen

Als u subsidies krijgt in het kader van PDPOIII, waaronder de aanplantsubsidie voor boslandbouwsystemen, moet u een aantal communicatieverplichten naleven.

Een overzicht hiervan vindt u op de subpagina Communicatieverplichtingen begunstigden.

Voor de aanplantsubsidie boslandbouwsystemen zal het typisch gaan over

  1. Alle begunstigden – Voorlichtings- en communicatiemateriaal & website

Op de titelpagina van publicaties (op papier en/of elektronisch), op websites en op affiches waarop u communiceert over de aanplant van uw boslandbouwsysteem, moeten minimaal de nodige slogans en logo’s en een korte beschrijving van de investering vermeld worden. Zie Communicatieverplichtingen begunstigden voor details.

  1. Investeringsaanvragen met een totale toegekende overheidssteun van meer dan 50.000 euro – Plaatsen van een infobord

Het informatiebord heeft minstens het formaat A4 en bevat volgende informatie:

  • Korte omschrijving van het project of de concrete actie
  • Vermelding “met steun van ELFPO”
  • Nodige logo’s en slogans

Een gebruiksklaar sjabloon kan u vinden op Communicatieverplichtingen begunstigden

Agroforestry Vlaanderen - nood aan meer informatie of gratis begeleiding?

Het Consortium Agroforestry Vlaanderen zet naast onderzoek ook maximaal in op praktische begeleiding, advisering en vorming van mensen die met agroforestry aan de slag gaan.

Alle kennis en informatie wordt gebundeld in praktische fiches die beschikbaar zijn op het online kennisloket op www.agroforestryvlaanderen.be. U kan hier ook projectrapporten (zoals het rapport ‘Teelttechnische impact agroforestry’), verslagen van excursies, praktijkervaringen,… terugvinden.

Wilt u graag van start gaan met agroforestry, en wenst u meer informatie of een gratis begeleiding hierbij? Neem contact op via info@agroforestryvlaanderen.be

Delen: