Bebossing landbouwgrond

Subsidies voor bebossing van landbouwgrond bestaan uit een aanplantsubsidie, inkomenscompensatie en onderhoudssubsidie.

De aanplantsubsidie wordt aangevraagd bij het Agentschap voor Natuur en Bos, de daaropvolgende inkomenscompensatie en onderhoudssubsidie worden aangevraagd via de verzamelaanvraag via de bijkomende bestemming ‘BOS’ voor PDPO II-dossiers en ‘BOS3’ voor PDPO III-dossiers. Voor de goedgekeurde dossiers wordt deze bijkomende bestemming automatisch opgenomen bij de betrokken percelen in uw verzamelaanvraag. U moet hier verder zelf niets voor invullen.

Alle gedetailleerde informatie over bebossing kunt u terugvinden op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos onder Bebossing.

Meer informatie over deze aanvraag vindt u in de fiche: Bebossing van landbouwgronden (versie 01.02.2024).

Delen: