VLM beheerovereenkomsten in de verzamelaanvraag

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voorziet een aantal agromilieuklimaatmaatregelen, beter gekend onder de naam beheerovereenkomsten. Afhankelijk of de beheerovereenkomst 5 jaar lang op een zelfde perceel wordt aangegeven of niet, spreekt men van een vaste of een variabele beheerovereenkomst.

De gedetailleerde informatie kan u terugvinden op de website van de VLM onder de Beheerovereenkomsten.

Deze vaste en variabele beheerovereenkomsten worden voorafgaand aangevraagd bij VLM en vervolgens jaarlijks aangegeven via de Verzamelaanvraag aan de hand van de bijkomende bestemming.

Subsidievoorwaarden en subsidieaanvraag

Meer informatie over de aangifte van de VLM-beheerovereenkomsten in de verzamelaanvraag vindt u in de informatiefiches:

Combinaties

Het Europese landbouwbeleid laat niet toe dat er voor een zelfde maatregel twee maal steun wordt toegekend, zogenaamde dubbele financiering. 

Toch zijn sommige combinaties tussen agromilieuklimaatmaatregelen onderling of met ecoregelingen wel mogelijk. 

Op de webpagina Tabellen vindt u onderstaande tabellen die de  mogelijke combinaties en subsidiebedragen weergeven:

  • Combinatiemogelijkheden ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen met beheerovereenkomsten uit PDPO III en het GLB strategisch plan 2023-2027
  • Combinaties agromilieumaatregelen, beheerovereenkomsten en hectaresteun bio (PDPO III - uitdovend).

Meer informatie

Voor meer info over de verschillende beheerovereenkomsten kan contact opgenomen worden met de regionale afdeling van de VLM. Alle contactgegevens vindt u terug in de tabel  ‘Contactadressen Agentschap Landbouw en Zeevisserij en andere beheerdiensten’ op de webpagina Tabellen of via www.vlm.be.

Delen: