Klacht

Gelieve eerst de onderstaande informatie te lezen alvorens een klacht in te dienen.

Algemeen

Als u een klacht heeft over een handeling of over de werking van het Departement Landbouw en Visserij kunt u contact opnemen met onze klachtenbehandelaar.

Wanneer kunt u terecht bij de klachtenbehandelaar?

Alleen de klachten die te maken hebben met het Departement Landbouw en Visserij worden behandeld. Klachten die te maken hebben met VLAM en ILVO worden naar hen doorgestuurd.

Wanneer kunt u niet terecht bij de klachtenbehandelaar?

De klacht wordt niet behandeld als het gaat over feiten:

 • waarvoor eerder een klacht is ingediend die volgens de klachtenprocedure is behandeld
 • die langer dan één jaar voor de indiening van de klacht hebben plaatsgevonden
 • waarvoor de georganiseerde administratieve beroepen niet zijn uitgeput of die deel uitmaken van een gerechtelijke procedure

De klacht zal ook niet worden behandeld als ze duidelijk ongegrond is, u geen persoonlijk belang heeft bij de klacht, of ze anoniem is ingediend.

Welke gegevens vermeldt u in uw klacht?

Vermeld volgende gegevens in uw klacht:

 • Naam en adres
 • Eventueel e-mailadres
 • Eventueel telefoonnummer
 • Feitenrelaas
 • Voorwerp van de klacht.

Hoe dient u een klacht in?

 • Via e-mail: klachten@lv.vlaanderen.be

 • Per brief op volgend adres:
  Departement Landbouw en Visserij
  T.a.v. de klachtenbehandelaar
  Koning Albert II laan 35, bus 40
  1030 Brussel

Hoe snel wordt uw klacht behandeld?

De ontvangst van uw klacht wordt binnen 10 kalenderdagen bevestigd.

De klacht wordt behandeld binnen 45 kalenderdagen na ontvangst van de klacht.

Vlaamse ombudsdienst?

Als u geen antwoord krijgt van de klachtenbehandelaar of het onderzoek door de klachtenbehandelaar niet de verhoopte oplossing biedt, kunt u terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst.

Vlaamse Ombudsdienst
Leuvenseweg 86
1000 Brussel
Tel. 0800 24050
klachten@vlaamseombudsdienst.be
Website Vlaamse Ombudsdienst

Meer info

Voor meer informatie kunt u terecht bij de klachtenbehandelaar van het Departement Landbouw en Visserij.

Meer informatie kan u eveneens hier vinden in het Bestuursdecreet, Titel II, Hoofdstuk 5.

Delen: