Klacht

Gelieve eerst de onderstaande informatie te lezen alvorens een klacht in te dienen.

Algemeen

Als u een klacht heeft over een handeling of over de werking van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij kunt u contact opnemen met onze klachtenbehandelaar.

Wanneer kunt u terecht bij de klachtenbehandelaar?

Alleen de klachten die te maken hebben met het Agentschap Landbouw en Zeevisserij worden behandeld. Klachten die te maken hebben met VLAM en ILVO worden naar hen doorgestuurd.

Wanneer kunt u niet terecht bij de klachtenbehandelaar?

De klacht wordt niet behandeld als het gaat over feiten:

 • waarvoor eerder een klacht is ingediend die volgens de klachtenprocedure is behandeld
 • die langer dan één jaar voor de indiening van de klacht hebben plaatsgevonden
 • waarvoor de georganiseerde administratieve beroepen niet zijn uitgeput of die deel uitmaken van een gerechtelijke procedure

De klacht zal ook niet worden behandeld als ze duidelijk ongegrond is, u geen persoonlijk belang heeft bij de klacht, of ze anoniem is ingediend.

Welke gegevens vermeldt u in uw klacht?

Vermeld volgende gegevens in uw klacht:

 • Naam en adres
 • Eventueel e-mailadres
 • Eventueel telefoonnummer
 • Feitenrelaas
 • Voorwerp van de klacht.

Hoe dient u een klacht in?

 • Via e-mail: klachten@lv.vlaanderen.be
 • Per brief op volgend adres:
  Agentschap Landbouw en Zeevisserij
  Ter attentie van de klachtenbehandelaar
  Koning Albert II-laan 15, bus 360
  1210 Brussel

Hoe snel wordt uw klacht behandeld?

De ontvangst van uw klacht wordt binnen 10 kalenderdagen bevestigd.

De klacht wordt behandeld binnen 45 kalenderdagen na ontvangst van de klacht.

Vlaamse ombudsdienst?

Als u geen antwoord krijgt van de klachtenbehandelaar of het onderzoek door de klachtenbehandelaar niet de verhoopte oplossing biedt, kunt u terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst.

Vlaamse Ombudsdienst
Leuvenseweg 86
1000 Brussel
Tel. 0800 24050
klachten@vlaamseombudsdienst.be
Website Vlaamse Ombudsdienst

Meer info

Voor meer informatie kunt u terecht bij de klachtenbehandelaar van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Meer informatie kan u eveneens hier vinden in het Bestuursdecreet, Titel II, Hoofdstuk 5.

Delen: