Procedure EU

Europese Procedure BOB / BGA / GTS

 1. Overmaking van de registratieaanvraag door het Agentschap Landbouw en Zeevisserij aan de Commissiediensten van de EU (volgende stap: 2)
 2. Formeel onderzoek door de Commissie (moet gebeuren binnen 6 maanden) (volgende stap: 3 of 6)
 3. Bemerkingen van de Europese Commissie (volgende stap: 4)
 4. Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij formuleert, in samenwerking met de aanvragende vereniging, antwoorden op de bemerkingen (volgende stap: 5)
 5. Nieuw formeel onderzoek  door Commissie start (stap 2) (volgende stap: 6)
 6. Besluit Europese Commissie (volgende stap: 7 of 8)
 7. Voorwaarden niet vervuld - Commissie beslist de aanvraag te weigeren en niet te registreren
 8. Voorwaarden voor bescherming zijn voldaan - Bekendmaking van de aanvraag met de belangrijkste gegevens van het productdossier in het Europees Publicatieblad en mededeling van ingang bezwaarprocedure van 3 maanden  (volgende stap: 9 of 16)
 9. Met redenen omkleed bezwaar vanuit andere EU lidstaat(en) of derde landen (volgende stap: 10)
 10. Commissie ontvangt bezwaren en gaat ontvankelijkheid na - tot max 5 maanden na de bekendmaking in het Europees Publicatieblad (volgende stap: 11 of 16)
 11. Indien ontvankelijk - Betrokken lidstaten trachten onderling binnen 3 maanden (eventueel verlenging van extra 3 maanden is mogelijk) tot overeenstemming te komen  (volgende stap: 12 of 13)
 12. Geen akkoord: Commissie neemt de beslissing (volgende stap: 7 of 16)
 13. Akkoord (volgende stap: 14 of 15)
 14. Met minimale wijzigingen (volgende stap: 16)
 15. Met meer dan minimale wijzigingen - Procedure doorlopen vanaf stap 2
 16. Productbenaming wordt ingeschreven in het door de Commissie bijgehouden register van BOB, BGA of GTS - Publicatie van de registratie in het Publicatieblad.  De registratie van de naam als BOB, BGA of GTS wordt door middel van een persbericht bekendgemaakt in Vlaanderen. 
Delen: