(Huis)dieren; transport, import, export, weer,...

Op deze pagina:

Wat moet ik doen bij vermoeden van dierenmishandeling of -verwaarlozing?

Bij ernstige gevallen of wanneer het dieren betreft waarvan u de eigenaar niet kent, neemt u best contact op met de lokale politie.

In andere gevallen kan u een klacht indienen via de dienst Dierenwelzijn.

Wat is een HK-nummer?

Het HK-nummer is het erkenningsnummer voor een kwekerij, pension, asiel of handelszaak.

Wat moet ik doen als ik met mijn huisdier naar het buitenland reis?

Voor reizen binnen de Europese Unie, neemt u contact op met uw dierenarts voor de nodige documenten en/of vaccinaties. Bepaalde landen hebben extra eisen (Verenigd Koninkrijk, Zweden, Ierland, Finland en Malta) maar ook hiervoor is geen tussenkomst van een overheidsdierenarts (of inspecteur dierenarts) nodig.

Het reizen buiten de Europese Unie is het een stuk gecompliceerder. U neemt hiervoor best contact op met de ambassade van het betrokken land. De adressen van de ambassades vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Voor meer info neemt u contact op met FOD Volksgezondheid (externe website, nieuw venster).

Wat moet ik doen als ik wil terugkeren naar Europa na een reis buiten de Europese Unie?

Niet alleen de regels van het land van bestemming moeten gerespecteerd worden, maar ook de regels voor terugkeer naar Europa! Deze regels verschillen naargelang het land van waaruit de reis gebeurt, voorkomt op de Europese landenlijst.

Deze lijst en andere informatie vindt u op: website (nieuw venster): Website FOD Volksgezondheid

Voor meer info neemt u contact op met FOD Volksgezondheid
Willem D'Hooghe
Tel. 02 524 73 20
Contact opnemen met de FOD Volksgezondheid,Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Wat moet ik doen als ik dieren, planten of artikelen van plantaardige of dierlijke oorsprong wil invoeren of uitvoeren?

Dit is een federale bevoegdheid van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen). U dient zich te wenden tot de controle-eenheid van het FAVV in uw provincie. De juiste contactgegevens vindt u op:
website (nieuw venster): www.favv.be (onder "contact")

Of u neemt contact op met:

FAVV: Import en export
Administratief Centrum Kruidtuin - Food Safety Center
Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel
Tel. 02 211 82 11
import.export@favv.be

Mag ik tropische dieren houden, invoeren of verkopen?

Sinds 1974 gelden internationaal een aantal strenge afspraken over de handel in bedreigde dieren. Deze overeenkomst wordt CITES genoemd, wat een afkorting is voor Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora. In het Nederlands: Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde uitheemse dieren en planten.

Meer info over CITES vindt u op hun website:
website (nieuw venster): www.cites.org
U vindt er tevens de lijst van beschermde dieren en planten (de CITES Appendices).

Bij verkoop van bepaalde diersoorten horen dus ook de nodige vergunningen en certificaten. Meer info kan u krijgen bij:
FOD Volksgezondheid en Leefmilieu
Dienst CITES BE
Eurostation II, Victor Hortaplein 40 bus 10 - 1060 Brussel
Tel. 02 524 74 04

Raadgevingen voor het transport van dieren tijdens de zomer

Tijdens de zomermaanden kan het warme en vochtige weer een extra belasting vormen voor dieren die vervoerd worden. Het transport is een stresserende situatie voor dieren en dat maakt hen extra gevoelig voor hete temperaturen. Een hoge vochtigheidsgraad verergert de negatieve effecten nog, omdat afkoeling door zweten of hijgen moeilijker wordt.

Hieronder volgen enkele raadgevingen om vervoerders te helpen hun dieren te beschermen. Door deze raadgevingen toe te passen kan heel wat dierenleed voorkomen worden.

 • Hou tijdens de planning van het transport meer dan ooit rekening met de klimatologische omstandigheden.
 • Rust voertuigen voor lang transport uit met een goed werkend ventilatiesysteem.
 • Controleer de dieren frequent op tekenen van hittestress, zoals een verhoogde ademhaling, ademen met open mond, sufheid of overmatig speekselen.
 • Zorg ervoor dat de dieren voldoende water krijgen.
 • Vermijd zoveel mogelijk om dieren in de heetste gedeelten van de vrachtwagen te plaatsen. Dit zijn de plaatsen vooraan in de vrachtwagen en op de hoogste verdiepingen.
 • Geef de dieren minstens 30% meer ruimte.
 • Geef de dieren zoveel mogelijk ruimte boven de kop om de luchtverversing te bevorderen. Verwijder tussendekken waar mogelijk.
 • Vermijd zoveel mogelijk om tijdens het warmste gedeelte van de dag te rijden.
 • Parkeer in de schaduw waar mogelijk, bij voorkeur dwars op de overheersende windrichting.
 • Voertuigen met een licht gekleurd dak nemen minder zonnewarmte op.

Dieren op de weide in de zomer

 • Beschut de dieren tegen de zon
 • Geef de dieren grote hoeveelheden vers en proper water
 • Bij vermoeden van verwaarlozing: neem contact op met de eigenaar of lokale politie

Dieren op de weide in de winter

 • Bescherm de dieren tegen een vochtige bodem
 • Controleer de drinkvoorzieningen of ze niet bevroren zijn
 • Geef voldoende voeder en hooi
 • Hou de zwakkere dieren (jong, oud, ziek,...) binnen
 • Zorg voor beschutting bij neerslag en wind
 • Bij vermoeden van verwaarlozing: neem contact op met de eigenaar of lokale politie
Delen: