Studiedagen fytolicentie

Volgende presentaties kwamen op deze studiedagen aan bod:

Mathias Abts (Agentschap Landbouw en Zeevisserij) gaat in zijn presentatie dieper in op de vragen:

- De fytolicentie: hoe, wat, waar?
- Wat is het doel van gewasbescherming?
- Hoe kan een gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen zichzelf beschermen?

Annie Demeyere (Agentschap Landbouw en Zeevisserij) gaat dieper in op de wetgeving en het Vlaams actieplan met betrekking tot het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. 

Geert Rombouts (Agentschap Landbouw en Zeevisserij)/Alex De Vliegher (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) bespreekt de typische kenmerken van gras, de graslandvernieuwing, de bemesting, oogst en onderhoud van grasland.

Artikel op basis van presentaties gebracht op studieavonden fytolicentie in april 2018, georganiseerd door het Agentschap Landbouw en Zeevisserij, het Praktijkcentrum rundvee en het Praktijkcentrum kleine herkauwers:

Veilig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen – Mathias Abts (Agentschap Landbouw en Zeevisserij)
Duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen – Mathias Abts (Agentschap Landbouw en Zeevisserij)
Goed graslandbeheer ter voorkoming van onkruiden – Geert Rombouts (Agentschap Landbouw en Zeevisserij)/Alex De Vliegher (ILVO)

Delen: