Studiedagen fytolicentie

Volgende presentaties kwamen op deze studiedagen aan bod:

Mathias Abts (Departement Landbouw en Visserij) gaat in zijn presentatie dieper in op de vragen:

- De fytolicentie: hoe, wat, waar?
- Wat is het doel van gewasbescherming?
- Hoe kan een gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen zichzelf beschermen?

Annie Demeyere (Departement Landbouw en Visserij) gaat dieper in op de wetgeving en het Vlaams actieplan met betrekking tot het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. 

Geert Rombouts (Departement Landbouw en Visserij)/Alex De Vliegher (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) bespreekt de typische kenmerken van gras, de graslandvernieuwing, de bemesting, oogst en onderhoud van grasland.

Artikel op basis van presentaties gebracht op studieavonden fytolicentie in april 2018, georganiseerd door het Departement Landbouw en Visserij, het Praktijkcentrum rundvee en het Praktijkcentrum kleine herkauwers:

Veilig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen – Mathias Abts (Dept. LV)
Duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen – Mathias Abts (Dept. LV)
Goed graslandbeheer ter voorkoming van onkruiden – Geert Rombouts (Dept. LV)/Alex De Vliegher (ILVO)

Delen: