Disclaimer Departement Landbouw en Visserij

Deze mail kan vertrouwelijke informatie bevatten die uitsluitend gericht is aan de bestemmeling. Gelieve de afzender onmiddellijk te verwittigen als u deze mail per vergissing ontving. Als u niet als bestemmeling bedoeld werd, verzoeken wij u deze mail niet te gebruiken en deze te vernietigen. De inhoud van de e-mails en de toegevoegde bestanden zijn afkomstig van de auteur en verbindt niet noodzakelijk het Departement Landbouw en Visserij tenzij dit bevestigd wordt door middel van een ter zake geldig ondertekend document van het Departement Landbouw en Visserij. De afzender kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige wijziging van zijn bericht.

Delen: