Samenstelling Raad van het Fonds

De Raad bestaat uit 26 effectieve leden. Voor elk effectief lid van de landbouworganisaties en de beroepsorganisaties is ook een plaatsvervangend lid aangewezen.

 • Beleidsdomein Landbouw en Visserij (7): Patricia De Clercq, Joris Relaes, Kristiaan Van Laecke, Marleen Mertens, Ann Van Essche, Cindy Boonen
 • Algemene landbouworganisaties (6): Eric Van Meervenne, Guy Vandepoel, Georges Van Keerberghen, Hendrik Vandamme, Bart Declercq, Danny Vandebeeck
 • Zaaizaadsector: Marc Ballekens
 • Pootgoedsector: Dirk Ryckaert
 • Sierteeltsector: Miet Poppe
 • Tuinbouwveilingen: Ann De Craene
 • Fokkerijsectoren rundvee, varkens en pluimvee en konijnen (3): Tom Van Nespen, Chris Dhondt, Karolien Langendries
 • Zuivelsector: Renaat Debergh;
 • Vleesverwerkende nijverheid: Michael Gore
 • Visserijsector: Marina Lepeire-Nollet
 • Toeleveringssector grondstoffen: Liesbeth Verheyen
 • Biologische sector: Kurt Sannen

De plaatsvervangende leden:

 • Algemene landbouworganisaties (6): Toon De Keukelaere, Saartje Degelin, Leen Franchois, Guy Depraetere, Nancy Capiau, Leen De Wulf
 • Zaaizaadsector: Philippe Martin
 • Pootgoedsector: Hans George
 • Sierteeltsector: Filip Goossens
 • Tuinbouwveilingen: Luc Van Oirbeek
 • Fokkerijsectoren rundvee, varkens en pluimvee en konijnen (3): Stefaan Van Hasselt, Neel Gorssen, Danny Coulier
 • Zuivelsector: Catherine Pycke
 • Vleesverwerkende nijverheid: Ann Truyen
 • Visserijsector: Emiel Brouckaert
 • Toeleveringssector grondstoffen: Yvan Dejaegher
 • Biologische sector: An Jamart

De bestendige comités

In voorbereiding op de beraadslaging van dossiers door de Raad kunnen deze dossiers vooraf besproken worden door het bestendig comité dierlijke productie of door het bestendig comité plantaardige productie.

Het bestendig comité dierlijke productie groepeert de vertegenwoordigers van alle vertegenwoordigers in de Raad uit de dierlijke sector en vertegenwoordiger van het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Het bestendig comité plantaardige productie groepeert de vertegenwoordigers van alle vertegenwoordigers in de Raad uit de plantaardige sector en vertegenwoordiger van het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Op verzoek van de Raad bereidt het bestendig comité in kwestie een advies voor betreffende het voorgelegde dossier.

Delen: