Vlaams betaalorgaan

Vlaams betaalorgaan
Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
e-mail: tim.ampe@lv.vlaanderen.be

Hoofd betaalorgaan: TIM AMPE

Opdrachten

Het Vlaams betaalorgaan is de erkende instantie die instaat voor het beheer van de Europese landbouwfondsen in Vlaanderen. Het gaat om het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) in het kader van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Het betaalorgaan verzekert een juiste registratie van steun-, betalings- en erkenningsaanvragen, stelt een doeltreffende controle in op de stipte naleving van de aangegane steunvoorwaarden en zorgt voor een correcte en tijdige uitbetaling van de steun, boekhouding en declaratie bij de Europese Commissie.

In het Vlaams betaalorgaan zijn de functies als volgt toegewezen:

 1. Volgende afdelingen staan in voor de autorisatie en controle van de betalingen:
  1. de afdeling Inkomenssteun;
  2. de afdeling Ondernemen en Ontwikkelen;
  3. de afdeling Digitalisering en Organisatie, dienst Communicatie (Vlaams Ruraal Netwerk).
   Opmerking: het beheer van enkele maatregelen en bepaalde controleaspecten zijn gedelegeerd naar de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het Agentschap Natuur en Bos (ANB).
 2. De afdeling Digitalisering en Organisatie, dienst Financiën, staat in voor de uitvoering van alle betalingen.
 3. De afdeling Digitalisering en Organisatie, dienst Financiën, staat in voor de boekhoudkundige verantwoording.
 4. De afdeling Digitalisering en Organisatie, dienst Interne Audit, staat in voor de interne auditfunctie.
 5. De afdeling Digitalisering en Organisatie staat in voor de IT-ondersteuning.

Structuur

Organogram Vlaams Betaalorgaan feb 2020

Delen: