Terug naar Agenda

Webinar 'Hoe gebruik je de OrganicXseeds-database'?

WEBINAR
Online

Biologische landbouwers zijn verplicht om biologisch of omschakelingsteeltmateriaal te gebruiken, indien beschikbaar. Om het aanbod aan biologisch en omschakelingsteeltmateriaal beter bekend te maken bij biolandbouwers, werd een nationale databank OrganicXSeeds opgesteld. Aanbieders van biologisch en omschakelingsteeltmateriaal kunnen hun aanbod gratis en eenvoudig op deze databank plaatsen. Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij organiseert samen met het Waalse Gewest een webinar voor de aanbieders van biologisch en omschakelings plantaardig teeltmateriaal. Tijdens deze webinar wordt aangegeven hoe het aanbod op deze databank gezet kan worden.

Deze databank dient ook als referentie voor de beoordeling van de beschikbaarheid van biologisch en omschakeling plantaardig teeltmateriaal voor verschillende groepen variëteiten en soorten en voor de indeling van de gewassen in niveaus (niveau 1, 2 en 3). Deze niveaus geven aan in welke mate al dan niet afgeweken kan worden van de verplichting tot gebruik van biologisch of omschakelingsplantaardig teeltmateriaal. Om de biologische productie een duw in de rug te geven is het van belang dat zoveel mogelijk aanbod aan biologisch en omschakelingsplantaardig teeltmateriaal op deze databank verzameld en bekend gemaakt wordt. Zo wordt het aantal afwijkingen op het gebruik van biologisch of omschakelings plantaardig teeltmateriaal, beperkt.
 
We nodigen alle aanbieders van biologische en omschakelings plantaardig teeltmateriaal uit voor deze webinar. De uitleg die gegeven wordt is nuttig voor wie al met de databank werkt, maar vooral voor degene die nog niet / slechts weinig ermee vertrouwd zijn.

Programma en inschrijving

Deze webinar gaat door via Teams op donderdag 16 mei 2024 van 10 tot 11 uur. De voertaal is Engels.
 
Op de agenda: hoe werkt de databank, hoe registreren, hoe aanbod plaatsten, intrekken, classificatie, … en andere praktische vragen.

Deelname is gratis; maar inschrijven is verplicht tegen uiterlijk maandag 13 mei ’s avonds en via dit formulier:
Inschrijvingsformulier Webinar ''Hoe gebruik je de OrganicXseeds-database"? 

U ontvangt de Teams-link vooraf.

Meer info

Voor vragen kunt u terecht bij info@lv.vlaanderen.be

Delen: