Projectsubsidie Groenten- en Fruitkalender

De hieronder beschreven maatregelen vallen onder art. 24 van de vrijstellingsverordening (EU) nr. 702/2014 en worden zoals voorgeschreven in artikel 9 aan de Europese Commissie ter kennis gegeven. De steunmaatregelen voldoen aan alle in hoofdstuk I van de verordening (EU) nr. 702/2014 vastgestelde voorwaarden.

De steun dient voor de financiering van de kosten van publicaties om landbouwproducten beter bekend te maken bij het brede publiek.

In deze publicaties mag geen specifieke onderneming, merknaam of oorsprong worden vermeld. De steun dekt de in aanmerking komende kosten, vermeld in artikel 24, lid 5, van verordening (EU) nr. 702/2014. 

De steun bedraagt hoogstens 100% van de in aanmerking komende kosten (artikel 24, lid 8, verordening (EU) nr. 702/2014).

Begunstigde

Een subsidie van maximaal 5.000 euro wordt toegekend aan Verbruikersunie Test-Aankoop Hollandstraat 13 – 1060 Brussel voor de uitvoering van het project ‘Groenten- en fruitkalender’ voor de periode 1 mei 2017 tot en met 31 juli 2017.

Doelstellingen van de subsidie

Het project heeft tot doel in het kader duurzame, lokale en seizoensgebonden consumptie een seizoenkalender voor groenten- en fruit te maken en te verspreiden.

Binnen het project ‘Groenten- en fruitkalender’ zijn volgende acties voorzien:

  • Uitwerking nieuwe kalender voor seizoens-groenten en fruit.
  • Drukken en verspreiden van ongeveer 350.000 exemplaren.
Delen: