Terug naar Nieuws

Aanpassingen tijdelijk aanvullende maatregelen vanaf 20 november 2023 voor kabeljauw, roggen en wijting in de Noordzee

Visserij

Op advies van de quotacommissie tijdens de vergadering van 6 november 2023, zijn onderstaande aanpassingen van de tijdelijk aanvullende maatregelen voor kabeljauw, roggen en wijting in de Noordzee van toepassing vanaf 20 november 2023, 0u00.

Indien u meer informatie wenst te ontvangen over nieuwe regels, oproepen EFMZVA en beleidsinitiatieven op Europees en Vlaams niveau, kan u zich inschrijven op onze nieuwsbrief Zeevisserij en Aquacultuur. U vindt er ook regelmatig recente cijfergegevens, publicaties, aankondigingen van evenementen en wetenswaardigheden over zeevisserij en aquacultuur.

Een actuele stand van zaken van de tijdelijke aanvullende quotamaatregelen en eventuele wijzigingen vindt u steeds op de webpagina Vissen in Europese wateren.

Kabeljauw 

De bestaande maatregelen voor kabeljauw in de ICES-gebieden II, IV, zijnde Noordzee en Schelde-estuarium worden verder gezet (dit wil zeggen 200kg/100kg voor vaartuigen van het GVS/KVS), maar er wordt een bijkomende verhoging van 700kg per vaartdag toegepast voor deze vaartuigen die de hele visreis uitsluitend met BT1 of TR 1 hebben gevist.

Deze verhoging geldt enkel voor vaartuigen die gedurende de hele visreis gebruik maken van netmaaswijdtes van groter dan 100 mm in de bordenvisserij (TR 1) of groter dan 120 mm in de boomkorvisserij (BT 1). Deze vaartuigen mogen dus tot 800kg (KVS) of 900kg (GVS) per dag vissen. 

Roggen

Volgende dagplafonds zijn van toepassing: 

  • 50 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-gebieden voor vaartuigen van het KVS
  • 100 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-gebieden voor vaartuigen van het GVS

De maximaal toegelaten vangsthoeveelheden worden verdubbeld voor de vangsten die gerealiseerd worden door een vissersvaartuig dat volgens de Officiële lijst der Belgische zeeschepen 2023 uitsluitend uitgerust is met de planken.

Wijting

Volgende dagplafonds zijn van toepassing:

  • 500 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-gebieden voor vaartuigen van het KVS
  • 1000 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-gebieden voor vaartuigen van het GVS

De bovenstaande maximaal toegelaten vangsthoeveelheden worden verdubbeld voor een vissersvaartuig dat volgens de Officiële lijst der Belgische zeeschepen 2022 uitsluitend uitgerust is met de planken of met de zegen.

Bijkomend: sluiting van de visserij in de Noorse Zone

De visserij activiteiten zijn vanaf heden verboden in de wateren van de ICES-gebied 4a, ten zuiden van 62° noorderbreedte, voor alle Belgische vissersvaartuigen, alsmede het aan boord houden, het overladen en het aanlanden van visserijproducten, gevangen in deze wateren, en dit tot het einde van het jaar 2023. In het eerste kwartaal van 2024 zullen de reders gevraagd worden hun interesse kenbaar te maken om te vissen in de Noorse wateren tijdens de 2024 campagne. 

Delen: