Terug naar Nieuws

Bezoek het ILVO Melkvee Café in Melle

Dier

Op 28 mei vindt op ILVO in Melle het Melkvee-café plaats. Tussen 19 en 22u30 bent u welkom om de ILVO melkveeproefstal te bezoeken en om informatie te verzamelen. Daarnaast kan u ook van gedachten wisselen met onderzoekers en experten. De thema’s die aan bod komen, zijn divers en gaan over het verminderen van methaan- en ammoniakemissies, het klimaatrobuust maken van grasland, de succesvolle opfok van jongvee, de opvang van erf- en silosappen, enz. Het uitgebreid programma vindt u op 28 mei - ILVO Melkvee Café | RUNDVEELOKET terug. Inschrijven is aanbevolen! Hapjes en drank zijn gratis.

Logo communicatieverplichtingen begunstigden PDPO III
Delen: