Terug naar Nieuws

De premie ‘ecoteelten’, iets voor u?

Steun

De inzaai van milieu-, biodiversiteitsvriendelijke en/of klimaatbestendige gewassen (kortweg ‘ecoteelten’) past binnen een duurzame landbouw. Daarom wordt er binnen het GLB steun gegeven voor de inzaai van zulke ecoteelten. Er zijn verschillende mogelijkheden, we overlopen ze hier. 

Éénjarige eiwitteelten

Een eerste groep zijn de éénjarige eiwitteelten die bijdragen tot een duurzame lokale eiwitvoorziening. Een subsidie kan aangevraagd worden voor deze zuivere teelten als hoofdteelt: voedererwten, veldbonen, soja, drooggeoogste erwten, drooggeoogste Vicia-bonen, drooggeoogste Phaseolus-bonen en quinoa. Daarnaast is het ook mogelijk om steun te krijgen voor mengteelten van granen met voedererwten of veldbonen in hoofdteelt. Zaaidichtheden zijn van toepassing voor de mengteelten. Het subsidiebedrag is 600€/ha.

Éénjarige teelten met voordeel voor biodiversiteit, klimaat en/of milieu

Een tweede groep zijn de éénjarige teelten die voordeel opleveren voor biodiversiteit, klimaat en/of milieu. Enerzijds zijn er teelten die niet geoogst mogen worden: gele mosterd, bladrammenas en tagetes. De teelten moeten de hoofdteelt zijn en minimale aanhoudperiodes zijn van toepassing. De teelten moeten ondergewerkt worden voorafgaand aan de inzaai van de volgende teelt. Het subsidiebedrag is 600€/ha. Anderzijds is steun voor de teelt van hennep mogelijk die wel geoogst mag worden. Let op, voor hennep is een teelttoestemming nodig! Het subsidiebedrag is 230€/ha.

Faunavriendelijke teelten 

Een derde groep zijn de faunavriendelijke teelten met drie mogelijkheden. Als eerste is er steun mogelijk voor zomergranen. Omdat deze ijler opkomen dan de wintergranen, vormen ze een ideaal leefgebied voor akkervogels. Deze steun kan enkel aangevraagd worden in beheergebied soortenbescherming akkervogels. Om deel te nemen aan de tweede maatregel voorjaarsbraak met late inzaai maïs mag u op het perceel geen enkele handeling uitvoeren van 15 maart tot en met 10 mei 2024. Teeltresten, gras of het vanggewas moeten ondergewerkt worden voor 15 maart. Na 10 mei moet maïs ingezaaid worden. Op die manier krijgen onder meer kievitten de kans om ongestoord te broeden en de kuikens te laten opgroeien tot ze vliegvlug zijn. Het subsidiebedrag voor zomergranen en voorjaarsbraak is 350€/ha. Een derde mogelijkheid is de inzaai van een faunamengsel als hoofdteelt. Die moet u aanhouden tot en met 15 maart 2025. Samenstellingsvoorwaarden en zaaidichtheden zijn van toepassing. Gewasbeschermingsmiddelen zijn niet toegelaten. Het subsidiebedrag is 1.500€/ha.

Faunavriendelijke nateelten in soortenbeschermingsgebieden

Een vierde groep zijn de faunavriendelijke nateelten in soortenbeschermingsgebieden. Steun is mogelijk voor de inzaai van Japanse haver of een mengsel van Japanse haver met witte klaver, voederwikke of zonnebloemen als nateelt. De nateelt wordt ten laatste ingezaaid op 1 augustus 2024 en moet aangehouden worden tot 15 maart 2025. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is niet toegelaten. Het subsidiebedrag is 60€/ha.

Steun aanvragen

De steun voor de eenjarige eiwitteelten kan u aanvragen voor een totale oppervlakte van minstens 0,5 ha. Voor al de andere maatregelen kan u subsidie aanvragen voor percelen met een minimale oppervlakte van 0,30 ha. Alle ecoregelingen moet u ten laatste aanvragen op de uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag (31 mei 2024). Een uitzondering is de maatregel voorjaarsbraak met late inzaai maïs: daarvoor is de uiterste aanvraagdatum 30 april 2024.

Meer informatie

 Meer informatie over de voorwaarden vindt u in de infofiche over de ecoregeling ‘eenjarige ecoteelten’.

Delen: