Terug naar Nieuws

Departement Landbouw en Visserij ontsluit landbouwgebruikspercelen via DjustConnect

Beleid

Het Departement Landbouw en Visserij stapt mee in DjustConnect, het Vlaamse datadeelplatform, waarmee zo’n 23.000 Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven zelf kunnen beslissen om hun data te delen met een externe partner, zoals de overheid, adviesdiensten of agrovoedingsbedrijven. Respect voor de privacy van de landbouwer staat daarbij centraal.

https://www.djustconnect.be/nlPatricia De Clercq, secretaris-generaal Departement Landbouw en Visserij: ‘We evolueren als maatschappij naar een data-economie. Met DjustConnect zorgen we ervoor dat landbouwers zelf kunnen beslissen of hun data gedeeld mogen worden met derden. Als overheid willen we innovatie in de landbouwsector zoveel mogelijk stimuleren, maar DjustConnect zal ook voor de landbouwer heel wat betekenen op het vlak van administratieve vereenvoudiging en slimmere adviesverlening.’

De verzamelaanvragen bevatten een schat aan informatie. Het departement beschikt dan ook over heel wat landbouwgegevens en vindt het belangrijk om met respect voor de privacy van de landbouwer deze data met zoveel mogelijk partijen te delen. Vorig jaar lanceerde het Departement Landbouw en Visserij al een uitgebreide cijferwebsite waar de geanonimiseerde landbouwgebruikspercelen beschikbaar zijn.

DjustConnect gaat echter een stap verder. De perceelinformatie die in de verzamelaanvragen verzameld wordt, is nu ook beschikbaar in de ConnectShop van DjustConnect. Voor de applicaties die geconnecteerd zijn met deze data, kunnen land- en tuinbouwers via DjustConnect toestemming geven om de data van het eigen bedrijf te delen en hebben ze ook steeds het recht om de toestemming weer in te trekken.

Met het ontsluiten van de perceelsgegevens van het Departement Landbouw en Visserij zijn vanaf nu perceelsgerelateerde toepassingen in de hele agrovoedingssector mogelijk. Op die manier ondersteunen het ILVO en het Departement Landbouw en Visserij via DjustConnect alle actoren, bedrijven én boeren, in de digitale landbouw en voeding, en het slim hergebruiken van perceelsdata. Deze samenwerking rond innovatie in de landbouw viel reeds in de prijzen. In november 2021 won ILVO de hackaton van Digitaal Vlaanderen met een app rond korte keten door gebruik te maken van de landbouwgebruikspercelen van Department Landbouw en Visserij.

Elke onderneming of organisatie kan een officiële vraag stellen aan het Departement Landbouw en Visserij voor het hergebruiken van de landbouwgebruikspercelen uit de verzamelaanvraag. Het departement onderzoekt of het kan ingaan op de vraag. Na goedkeuring van de vraag, beslist de land- of tuinbouwer zelf of hij toestemming wil geven en of zijn landbouwgebruikspercelen worden uitgewisseld met de vragende partij. Dankzij DjustConnect worden dus enkel gegevens gedeeld als de landbouwer er expliciet toestemming voor geeft.

Tot nu zijn er al verschillende officiële vragen ontvangen door het departement om de landbouwgebruikspercelen te mogen gebruiken:

  • MilkBE zal de gegevens gebruiken voor het opstellen van een duurzaamheidsmonitor voor melkveehouders
  • Tastefever zet een eerste stap in automatisering voor hun ‘Craft your Taste’-toepassing voor wijnbouwers
  • ILVO, Boerenbond en VITO zullen met ‘Klimrek’ de landbouwer ondersteunen bij het nemen van klimaatvriendelijke maatregelen, en dit voor 3 sectoren: melkveehouders, varkenshouders en akkerbouwers met aardappelen in het teeltplan. De perceelinformatie stroomt automatisch in de klimaatscan

KBC-Brede Weersverzekering wil de schade-afhandeling via hun toepassing efficiënter maken en sneller doen verlopen. Alle partijen hebben intussen de goedkeuring van het departement gekregen voor het hergebruik van de perceelsgegevens. De afnemende partijen kunnen nu voorbereidingen treffen om de gegevens via DjustConnect op te halen.  Op het moment dat alle IT-ontwikkelingen klaar zijn, zullen de betrokken landbouwers (melkveehouders, wijnbouwers, ….) in Vlaanderen in DjustConnect de mogelijkheid zien om hun toestemming te geven waarna hun gegevens automatisch worden uitgewisseld.

Het is de bedoeling van het departement om DjustConnect ook verder te gaan gebruiken voor  gegevensdeling in de agrofoodsector. Verschillende vragende partijen hebben al hun interesse laten blijken om aan de slag te gaan met de landbouwgebruikspercelen en zo hun klanten (land- en tuinbouwers) ook te helpen met administratieve vereenvoudiging.

Een onderneming of organisatie die de landbouwgebruikspercelen wil hergebruiken kan een officiële vraag stellen via inkomenssteun.aangiftes@lv.vlaanderen.be

Delen: