Terug naar Nieuws

Drie dagen verzamelden de Europese directeuren-generaal en attachés visserij in Gent

Visserij

De leidend ambtenaar van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij nodigde haar Europese collega’s en visserij-attachés uit voor een driedaagse werkvergadering in Gent (12-14 juni 2024). Hier werkten ze rond de uitdagingen die de geopolitieke veranderingen van de laatste jaren met zich meebrachten en de impact op relaties met derde landen. Met dit thema werd naadloos aangesloten op de eerdere informele raad visserij die in maart 2024 in Brugge werd georganiseerd en waar gewerkt werd rond de toekomst van de Europese visserij- en aquacultuursector (zie artikel: EU-visserijministers verzamelen in Brugge en Zeebrugge .

Dat dit thema hoog op de agenda staat, spreekt voor zich. Sinds de laatste hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (2013) ziet het speelveld er door heel wat impactvolle geopolitieke wijzigingen, wel wat anders uit. Denk maar aan de impact van de Brexit op de Vlaamse en Europese visserijsector, om maar één wijziging te noemen. De verzamelde DG’s en attachés wisselden tijdens het overleg ideeën uit over hoe de afhankelijkheid van derde landen de weerbaarheid en concurrentievermogen van de Europese visserij- en aquacultuursector beïnvloedt, met de nood aan autonomie in voedselvoorziening binnen Europa in het achterhoofd. Plenair en in werkgroepen werd er gewerkt rond deze uitdagingen per zeebekken, het verzekeren van een gelijk speelveld en het Europese concurrentievermogen in de wereldhandel van visserij- en aquacultuurproducten. De resultaten worden verder meegenomen als inspiratie voor de nieuwe Europese Commissie (die in het najaar zal aantreden) en in de verdere discussies rond de evaluatie van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid, die door de Eurocommissaris voor Visserij werd aangekondigd op de informele raad visserij in Brugge.

Naast inhoudelijk werk was er ook tijd voorzien om ‘buiten te komen’. Je kan in Gent niet logeren zonder de historische stad (via het water) te verkennen en te genieten van wat de Vlaamse cultuur te bieden heeft. Zo werd niet enkel geproefd van de Vlaamse vis en aquacultuurproducten, maar ook van de Vlaamse cultuur met een optreden van Lady Linn en een bezoek aan het Lam Gods als smaakmakers.  

Tegelijkertijd kan je niet werken rond visserij en aquacultuur zonder een blik op de zee te werpen. Op donderdag verplaatsten de deelnemers zich naar Oostende waar ze drie verschillende sites bezochten die allemaal gelinkt zijn aan het verleden, heden en toekomst van de Vlaamse visserij- en aquacultuursector: het museumschip Amandine, het nieuwe vaartuig Z.39 Sophie en het recent ingehuldigde MariFish (een incubatorproject ter ontwikkeling van duurzame aqua- en maricultuur technologie). De avond werd afgerond met een bezoek aan de Vlaamse Visveiling. 

Delen: