Terug naar Nieuws

Eerste geautomatiseerd indelingstoestel voor runderkarkassen erkend

Dier

Vlaamse slachthuizen kunnen vanaf nu kiezen om de classificatie van runderkarkassen op een geautomatiseerde manier te doen door het zopas erkende systeem VBS 2000 te installeren en in gebruik te nemen. Dit systeem geeft een inschatting van de bevleesdheid en vetheid op basis van camerabeelden en een complex algoritme.

Slachthuizen die op jaarbasis wekelijks gemiddeld meer dan 75 runderen slachten van ten minste acht maanden oud, zijn verplicht om deze karkassen te classificeren. Daarbij wordt dan een visuele inschatting gemaakt van de bevleesdheid (SEUROP) en de vetheid van de karkassen. Op die manier worden karkassen op een gestandaardiseerde en uniforme manier beoordeeld over de hele Europese eenheidsmarkt. Vandaag wordt deze classificatie in de Vlaamse slachthuizen uitgevoerd door classificeerders, die door het Agentschap Landbouw en Zeevisserij erkend zijn na een intensieve opleiding en examen.

Ondertussen zijn er ook geautomatiseerde indelingsmethoden actief in de EU. Daarom werd op 11 maart 2024 het geautomatiseerde indelingsmethode voor runderkarkassen, nl. VBS 2000, als eerste in Vlaanderen door de minister erkend. Vóór deze erkenning doorliep dit toestel overeenkomstig de Europese regels en notificatieprocedures een uitgebreide kalibratie- en certificeringsproef, waarbij een representatieve steekproef van karkassen parallel beoordeeld werd door een aantal binnen- en buitenlandse experten. Een grondige data-analyse resulteerde in een formule (een complex algoritme) dat op basis van camerabeelden het karkas correct kan classificeren. Deze proef werd voorbereid en uitgevoerd onder begeleiding van de CBKc van de Universiteit Gent en in nauwe samenwerking met de constructeur van het toestel, enkele betrokken slachthuizen, IVB (Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch vlees vzw) en Febev (de federatie van het Belgisch vlees vzw).

De erkenning betekent dat de Vlaamse runderslachthuizen vanaf nu kunnen kiezen voor dit geautomatiseerd classificatiesysteem. In dat geval neemt het slachthuis hiervoor contact op met het Agentschap Landbouw en Zeevisserij zodat, vooraf aan de ingebruikname, de nodige tests van conformiteit en betrouwbaarheid kunnen gebeuren.

Voor meer details over het kader waarbinnen de erkenning toegekend werd, de inhoud en uitwerking van de certificeringsproef en een aantal technische specificaties van het erkende toestel verwijzen we graag door naar onze webpagina Karkasclassificatie runderen | Landbouw en Zeevisserij (vlaanderen.be).

Delen: