Terug naar Nieuws

Geef uw mening over hoe het GLB 2023-2027 tot stand kwam

Bedrijfsvoering

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij wil via een bevraging het voorbereidingsproces van het huidige Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027 evalueren. De resultaten van de bevraging zullen worden gebruikt om het voorbereidingsproces van het Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2027 te optimaliseren. De bevraging telt zeven vragen en kan worden ingevuld tot en met 31 mei 2024.

Het Vlaamse Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) 2023-2027 is van start gegaan op 1 januari 2023. Al in 2018 werden de voorbereidingen voor het Vlaams GLB Strategisch Plan opgestart. Om het voorbereidings-proces van het Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2027 te optimaliseren, organiseert het Agentschap Landbouw en Zeevisserij een bevraging. Landbouworganisaties, overheden, niet-gouvernementele organisaties, landbouwers, etc. kunnen de bevraging invullen tot en met 31 mei 2024.

Op basis van de resultaten van deze bevraging wordt het voorbereidingsproces geëvalueerd en worden de voornaamste uitdagingen geïdentificeerd. Door het in kaart brengen van deze uitdagingen, kan het Agentschap Landbouw en Zeevisserij het voorbereidingsproces van het volgende GLB-Strategisch Plan beter voorbereiden, maar ook het stakeholdermanagement en andere processen optimaliseren.

Het invullen van de bevraging neemt ongeveer 10 minuten in beslag en eindigt op 31 mei 2024. 

U kunt de bevraging invullen op https://www.vlaamsruraalnetwerk.be/form/stakeholderbevraging-glb-voorber

Delen: