Terug naar Nieuws

Infosessies nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027 op Agriflanders

Steun

Op donderdag- en vrijdagvoormiddag (12-13/1) organiseert het Vlaams Ruraal Netwerk, in samenwerking met het Departement Landbouw en Visserij, verschillende infosessies, waar telkens een specifiek onderdeel van het GLB wordt toegelicht.

Op donderdag staan volgende sessies op het programma: conditionaliteit (cfr. randvoorwaarden), actieve landbouwer en verschillende vormen van inkomenssteun, biologische landbouw en VLIF-maatregelen. Vrijdag hebben we het over: maatregelen op grasland, maatregelen m.b.t. erosie, gekoppelde steun voor het houden van zoogkoeien, bufferstroken, maatregelen op akkers, conditionaliteit, diergerelateerde maatregelen en VLIF-maatregelen.

Interesse om één of meerdere sessies te volgen? Dan vindt u meer info en de mogelijkheid om in te schrijven op de website van het Vlaams Ruraal Netwerk:

Meer informatie over het nieuwe GLB 2023-2027 vindt u op onze website bij www.vlaanderen.be/landbouw/glb2023.

Delen: