Terug naar Nieuws

Jury selecteert 24 projecten VLIF ‘Opstart van of omschakeling naar een toekomstgerichte duurzame ondernemingsstrategie op een landbouwbedrijf’

Steun

Van 1 november 2023 tot 31 januari 2024 konden landbouwers voor de eerste keer voor deze nieuwe VLIF-subsidie een aanvraag indienen. Bedrijfsleiders kunnen ervoor kiezen om hun bedrijfsinkomen te differentiëren door een vernieuwend bedrijfsmodel uit te werken, waarbij ze prijszetter kunnen worden. Daarnaast wordt ook gezocht naar een vernieuwende maatschappelijke rol van landbouw binnen de samenleving. Vierentwintig projecten werden door de jury geselecteerd, waaronder een project om geuze te brouwen met zelfgekweekte ingrediënten en een vorm van landschapsbeheer met oude schapenrassen waarbij de eigen wol wordt verkocht.

Er werden in totaal 34 steunaanvragen ingediend. Hiervan werden er 24 door de jury geselecteerd. Zo werd een bedrijfsstrategie geselecteerd die een alternatief biedt voor de ‘vertuining’ en ‘verpaarding’, waarbij schapen gehouden worden op kleine percelen van derden. Tweede andere bedrijfsstrategieën met schapen focussen op de verhuur van kudde schappen voor landschapsbeheer met verdere uitbouw van de verwerking/verkoop van wol en met oude schapenrassen in combinatie met boslandbouw. 

Er werden ook twee bedrijfsstrategieën geselecteerd binnen de boomkwekerij: een bedrijfsstrategie gericht op het kweken van niche ziekteresistentie fruitsoorten, o.a. gericht op voedselbossen en een andere waarbij een bedrijfstak biologische boomkwekerij opgestart wordt. Verder ook een bedrijfsstrategie voor de opschaling van brouwerijactiviteiten met eigen gekweekte ingrediënten gekoppeld aan de uitbouw van toeristische activiteiten. 

Er werden ook twee bedrijfsstrategieën geselecteerd gericht op de kweek van weidevarkens via korte keten afzet en een andere in het kader van de kweek van grasgevoederde kalkoenen.  Eén van de bedrijfsstrategieën gericht op de kweek weidevarkens ging gepaard met en sterke afbouw van de varkensstapel genoodzaakt door de nabije ligging van Natura 2000 gebied. De bedrijfsstrategie laat toe het inkomen op termijn te verbeteren met minder varkens door middel van korte keten verkoop van varkensvlees met toegevoegde waarde (ras/buitenloop). 

Ook werden een reeks bedrijfsstrategieën geselecteerd in kader van opstart/ verdere uitbouw van de korte keten verkoop, maar met bijkomende elementen zoals natuurinclusieve/ biologische landbouwproductie, storytelling/educatie, focus op dierenwelzijn, verkoop niet-voeding: voeders met bedrijfseigen ingrediënten of op bedrijf geteelde bloemen, vlees van nieuwe /oude rassen, innovatieve teelten, enz. 

Ook werden bedrijfsstrategieën geselecteerd voor de opstart van hoevetoerisme op gediversifieerde landbouwbedrijven gericht op het actief betrekken van logés op het landbouwgebeuren of originele huisvestingsvormen. Verder ook een bedrijfsstrategie sterk gericht op ontvangen van meerdere zorgvragers per dag op de boerderij met ook aanpassingen voor mindervaliden. 

Zowel opstartende nieuwe bedrijven als bestaande bedrijven die één of meerdere bestaande activiteiten sterk aanpassen of uitbreiden met een nieuwe bedrijfsactiviteit kwamen in aanmerking. 

De jury selecteerde de beste bedrijfsplannen die gericht zijn op een duurzame ondernemingsstrategie op basis van een totaalscore op vier criteria. De mate waarin het bedrijfsmodel van de nieuwe activiteiten duurzaam is, zowel op economisch, ecologisch als sociaal vlak, hoe vernieuwend het bedrijfsmodel in Vlaanderen is worden beoordeeld door de jury naast ook hoe de economische haalbaarheid en de algemene inhoudelijke kwaliteit van het bedrijfsplan. De steun bedraagt 20.000 of 40.000 euro afhankelijk van de omzet die genereerd zal worden en mag gecombineerd worden met investeringssteun.

Voor meer informatie kunnen landbouwers terecht op deze webpagina: VLIF Opstart van of omschakeling naar een toekomstgerichte duurzame ondernemingsstrategie op een landbouwbedrijf (vanaf 2023) | Landbouw en Visserij (vlaanderen.be)

Hebt u nog praktische en technische vragen, contacteer dan:

Delen: