Terug naar Nieuws

Landbouwconjunctuur blijft op laag niveau

Beleid

De conjunctuurindex van de Vlaamse land- en tuinbouw blijft op een zeer laag niveau. In vergelijking met 6 maanden geleden is er een lichte stijging omdat de landbouwers iets meer vertrouwen hebben in de nabije toekomst. Dat blijkt uit de landbouwconjunctuurenquête, waaraan 493 landbouwers uit het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) eind augustus-begin september 2022 hebben deelgenomen.

 

Landbouwconjunctuurindex 2022

De conjunctuurindex is gestegen van 65 naar 68. De index kan gaan van 0 tot 200. Bij een waarde van 100 zijn er evenveel positieve als negatieve antwoorden. De varkenssector en de vleesveesector blijven slabakken, onder meer door de impact en de naweeën van het stikstofakkoord. Groenten in openlucht en onder glas en sierteelt onder glas noteren zelfs de laagste waarden sinds het begin van de bevraging in 2007. Mogelijke verklaringen daarvoor zijn de energiecrisis, de sterke kostenstijgingen voor inputs, en het dalende consumentenvertrouwen. De melkveesector vertoont dan weer wel een positieve evolutie. Dat heeft te maken met de opwaartse trend bij de prijzen van melk en afgeleide zuivelproducten.

Het aandeel land- en tuinbouwers die de afgelopen zes maanden een of meerdere belemmeringen hebben ondervonden, stijgt naar de hoogste waarde sinds het begin van de bevraging in 2007. Deze stijging is in grote mate te verklaren door de warme en droge weersomstandigheden deze zomer. Hoewel de belemmeringen als gevolg van financiële problemen licht dalen, blijft dat in de varkenssector (hoge voederkosten) vaak voorkomen. Ook bij producenten van groenten onder glas (hoge energiekosten) is dat het geval. Belemmeringen van overheidswege dalen licht, maar blijven op een vrij hoog peil. Hier kunnen een aantal verklaringen voor worden gegeven, afhankelijk van de sector: strengere bemestingsnormen, beperktere beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen, onzekerheid over het vergunningsbeleid door de stikstofproblematiek, het captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen dat tijdens de zomer van kracht werd en de zorgen over de energiebevoorrading.

Het rapport is beschikbaar op www.vlaanderen.be/landbouwcijfers

Delen: