Terug naar Nieuws

Nieuw rapport geeft inzicht in rentabiliteit van witloofteelt

Plant
Wit­loof in het LMN: in­zicht in het be­drijfs­eco­no­mi­sche plaat­je – een ver­ken­nen­de analyse

Bedrijfseconomische gegevens over de witloofteelt zijn niet dik gezaaid. Uit een nieuw rapport van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij blijkt dat de rentabiliteit van de witloofwortelteelt en de forcerie van de witloofkropjes zich niet laat voorspellen op basis van enkel de opbrengsten. Het gehele kostenplaatje dient hiervoor in rekening te worden gebracht. Er zijn duidelijke verschillen tussen de forcerie in volle grond en forcerie in hydrocultuur én duidelijke verschillen over de jaren heen en tussen de bedrijven onderling. 

U vindt het volledige rapport op Witloof in het LMN: inzicht in het bedrijfseconomische plaatje – een verkennende analyse | Landbouw & Visserij (vlaanderen.be).
 

Delen: