Terug naar Nieuws

Nieuwe functionaliteiten in de LV-AgriLens app 

Bedrijfsvoering
kaart met perceelsinformatie

Eind juni werd een nieuwe versie van de LV-AgriLens app gelanceerd. Om deze nieuwe versie te gebruiken, volstaat het om de LV-AgriLens app te updaten zonder de app eerst te verwijderen. In de nieuwste versie van de app heeft het agentschap de methode om in te inloggen sterk vereenvoudigd. Ook het doorsturen van foto’s verloopt nu sneller en vlotter. De taken die het Agentschap Landbouw en Zeevisserij uitstuurt, zijn na het inloggen meteen zichtbaar in de app. Het agentschap beklemtoont dat de foto’s enkel gebruikt worden voor de eigen processen van het agentschap.

Wat is AgriLens? 

LV-AgriLens is een app van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij, waarmee landbouwers foto’s kunnen nemen en waarbij de locatie en het tijdstip automatisch worden opgeslagen en meegestuurd met de foto. De foto’s die gemaakt worden met de app, worden apart opgeslagen op de smartphone en enkel voor de processen van het Agentschap Landbouw en Visserij gebruikt. 

Nieuwe versie van de app

De app werd vorig jaar gelanceerd en kan gratis geïnstalleerd worden op een smartphone. Om de nieuwste versie van de app te gebruiken, moet de app geüpdatet worden via Google Play of de App Store. Daar kunnen landbouwers de app zoeken en op de knop ‘update’ klikken. De foto’s die al genomen waren met de app, blijven behouden na de update. Let op: dit kan enkel wanneer de app niet eerst verwijderd en dan opnieuw geïnstalleerd wordt, want dan verliest de gebruiker de al opgeslagen foto’s. 

In deze nieuwe versie is het inloggen in de app verbeterd en aangepast. De eerste keer dat landbouwers opnieuw inloggen, wordt Itsme® of een andere authenticatiemethode gebruikt en moet vervolgens een pincode worden gekozen. Zodra de landbouwer is ingelogd, kan hij/zij de taken die het Agentschap Landbouw en Zeevisserij heeft doorgestuurd, terugvinden in de rubriek ‘Taken’. Daarnaast verloopt het nemen en doorsturen van foto’s vlotter in deze versie van de app. Eens de landbouwer ingelogd is, kan hij/zij de genomen foto’s ook meteen koppelen aan de gebruikspercelen. 

Bewijsfoto's op vraag

De app wordt in 2024 gebruikt om het bewijs voor enkele voorwaarden van ecoregelingen op te vragen. Landbouwers moeten pas een bewijsfoto doorsturen als het agentschap hiervoor een taak heeft aangemaakt. De taak wordt via e-mail uitgestuurd naar de betrokken landbouwers. De taak kan ook beantwoord worden door andere gebruikers van de app, zoals een familielid of loonwerker. Hiervoor moet de landbouwer de taak delen, wat eenvoudig kan in de app onder ‘Taken’ of door de e-mail met de link van de taak door te sturen.

Ecoregeling ‘Verhogen van organische koolstof teeltplan’

Alle landbouwers met percelen korrelmaïs die in aanmerking komen voor de ecoregeling ‘Verhogen van organische koolstof teeltplan’, krijgen in september de vraag van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij om een bewijs door te sturen van de oogst van korrelmaïs. Hiervoor nemen ze een foto van elk perceel, bij voorkeur via het beantwoorden van de taak in de LV-AgriLens app, tijdens of vlak na de oogstwerkzaamheden. Het voordeel van de LV-AgriLens app is dat de locatie en het tijdstip van de foto automatisch worden bijgehouden en dat de foto gelinkt kan worden aan het perceel. Hiervoor is het belangrijk dat een kwaliteitsvolle foto genomen wordt terwijl de landbouwer op het perceel staat.

Ecoregeling ‘Verhogen van organische koolstofgehalte via het aanbrengen van stalmest (OCM)'

Ook alle landbouwers die deelnemen aan de ecoregeling ‘Verhogen van organische koolstofgehalte via het aanbrengen van stalmest (OCM)’, moeten een foto nemen die aantoont dat stalmest werd aangebracht op de percelen waarop deze maatregel is aangevraagd, bij voorkeur met de LV-AgriLens app. De foto’s moet genomen worden op het moment dat de stalmest wordt uitgespreid, op het veld ligt of ondergewerkt wordt zodat duidelijk is dat er effectief stalmest is opgebracht op het volledige perceel. Ook hier is het belangrijk dat een kwaliteitsvolle foto wordt genomen terwijl de landbouwer op het perceel staat om de foto aan het perceel te kunnen koppelen. De foto’s van het aanbrengen van stalmest moeten enkel doorgestuurd worden als het agentschap hier in de loop van het najaar 2024 om vraagt. 

Handleiding AgriLens

Er is een handleiding van de app beschikbaar op website vlaanderen.be/landbouw/agrilens. Daar staat alle informatie over het updaten van de app of over het inladen, delen en doorsturen van taken.

Delen: