Terug naar Nieuws

Participatief traject rond klimaatadaptatie landbouw wordt opgestart

Beleid

Het veranderende klimaat houdt ons allen bezig – landbouwers ondervinden dit dagelijks en zijn zich bewust van de nood tot aanpassingen. Hiervoor start het Departement Landbouw en Visserij in het najaar van 2023 een participatief traject op om, samen met de brede landbouwsector, te komen tot een Landbouw Adaptatie-Actieprogramma 2030.

Ondanks dat klimaatadaptatie reeds heel wat aandacht krijgt in onderzoek en de instrumenten van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), is het duidelijk dat er nog heel wat inspanningen nodig zijn om tot een klimaatrobuuste landbouw te komen. Hiervoor wordt dit participatief traject opgestart. Dit wil de noden en verwachtingen uit de sector capteren, maar ook mogelijke kansen en knelpunten identificeren. Deze input wordt dan vertaald in een concreet actieprogramma, met duidelijke handvaten om de sector weerbaarder te maken tegen de klimaatverandering.

Concreet worden hiervoor een aantal sessies georganiseerd:

 • In september 2023 worden vier kennisdeling-webinars georganiseerd rond de thema’s bodem, water, dierlijke productie en plantaardige productie. Tijdens deze webinars schetsen onderzoekers een duidelijk beeld van de bestaande projecten en aanpak, maar ook van mogelijke hiaten en onderzoeksvragen. De webinars worden opgenomen en nadien ter beschikking gesteld, zodat alle geïnteresseerden deze kunnen bekijken.
 • In het najaar (oktober 2023 - …) starten dan verschillende fysieke werksessies. De voorlopige thema’s zijn: water, bodem, dierlijke productie, plantaardige productie – openluchtteelten, plantaardige productie – beschutte teelten en plantaardige productie - meerjarige teelten. Deze voorlopige thema’s kunnen nog aangepast worden na feedback van de stakeholders.
  Uit deze werksessies willen we de volgende kennis halen:
  • Welke noden zijn er op het vlak van klimaatadaptatie in de brede landbouwsector (kennis, instrumenten, financiële,…)?
  • Welke bedreigingen en kansen ziet de brede landbouwsector op het gebied van klimaatadaptatie? Welke praktijken moeten gestimuleerd worden?
  • Welke drempels en hefbomen zijn er voor de implementatie van klimaatadaptatie-maatregelen?
  • Welke verwachtingen zijn er vanuit de sector naar structurele opvolging van het actieprogramma en de thematiek rond adaptatie?
 • Deze werktafels worden afgesloten door één of meer ronde tafels (voorjaar/zomer 2024) om zo tot een gedragen structuur en actieprogramma te komen.

Dit traject werd op 29/6/2023 voorgesteld aan de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Zij zullen ook steeds deelnemen aan de werksessies en gericht advies meegeven.

Het voorgestelde traject wordt participatief opgebouwd. Feedback is dus steeds welkom. Ook de samenstelling en opdeling van de werksessies kan organisch groeien.
Zin om deel te nemen aan één of meerdere sessies? Mail naar klimaatadaptatie@lv.vlaanderen.be of vul een interesseformulier in. Bij de organisatie van de werksessies streven we naar een representatieve en evenwichtig verdeelde groep. Deelnemers worden tijdig uitgenodigd.

Meer informatie vindt u ook op Klimaatadaptatie | Landbouw en Visserij (vlaanderen.be)

Delen: