Terug naar Nieuws

Samen boeren voor een betere bodem- en waterkwaliteit

Beleid
B3W logo

Nutriëntenverliezen beperken en de bodemvruchtbaarheid op uw bedrijf verbeteren? B3W, de Begeleidingsdienst voor een Betere Bodem en Waterkwaliteit, helpt u de juiste techniek te vinden. Een vruchtbare bodem en een correct gebruik van meststoffen betekenen immers een win-win voor elk landbouwbedrijf en zijn omgeving.

De begeleidingsdienst is een samenwerking tussen verschillende Vlaamse landbouwpraktijk- en onderzoeksinstellingen en zet volop in op kennisuitwisseling en praktijkgerichte en wetenschappelijk onderbouwde communicatie. Hierbij besteden ze specifieke aandacht aan water, bodem en lucht, en houden ze de volledige nutriëntencyclus van een bedrijf voor ogen.

Zoekt u naar maatregelen voor uw eigen bedrijf? Neem deel aan thematische uitwisselingsmomenten op landbouwbedrijven of in het veld of aan de verschillende lerende netwerken, begeleid door B3W. Op alle activiteiten staan de getuigenis en ervaring van betrokken landbouwers centraal. Op het platform b3w.vlaanderen.be kan u zich inschrijven voor activiteiten of de B3W-nieuwsbrief. Daarnaast vindt u op dit kennispunt ook heel wat extra informatie over technieken voor een betere bodem en waterkwaliteit bij aardappelen, akkerbouw, sierteelt, …

Delen: