Terug naar Nieuws

Steun voor toepassen van niet-kerende bodembewerking

Steun

Via de GLB-ecoregeling ‘erosiebestrijdende en bodemverbeterende technieken’ kan u steun krijgen voor het toepassen van een niet-kerende bodembewerking. Niet-kerende bodembewerking draagt zowel bij tot een betere bescherming tegen erosie als tot een betere bodemstructuur. Deze maatregel kan op alle percelen afgesloten worden, met uitzondering van percelen met een zeer hoge en hoge erosiegevoeligheid (respectievelijk paarse en rode percelen). Het steunbedrag werd recent verhoogd tot 86€/ha.

De belangrijkste voorwaarde is dat de bodem niet-kerend wordt bewerkt bij de inzaai van de hoofdteelt. Op het moment van de niet-kerende bodembewerking moeten wel voldoende gewasresten aanwezig zijn. De gewasresten kunnen afkomstig zijn van een groenbedekker of van een teelt die na het oogsten veel gewasresten achterlaat. Belangrijk is dat het geheel van bewerkingen, met name de stoppelbewerking, het losbreken van de bodem, de zaaibedvoorbereiding en het inzaaien niet-kerend gebeuren.

Meer informatie vindt u in de infofiche ‘erosiebestrijdende en bodemverbeterende technieken’

Delen: