Terug naar Nieuws

Stopzetting visserij op roggen in ICES gebieden VII en pladijs in ICES gebied VIIa

Visserij

Stopzetting visserij op roggen in ICES gebieden VII

Ingevolge quota-uitputting van roggen in ICES gebieden VIIa-c, e-k (SRX/67AKXD) is het voor Belgische vissersvaartuigen vanaf woensdag 21 december 2022 (00.00 uur) verboden op roggen te vissen in ICES-gebieden, VIIa, VIIe, VIIfg en VIIhjk. Dit verbod geldt tot 1 januari 2023.

Eveneens het aan boord houden, het overladen en het aanlanden van roggen, gevangen in deze wateren, is verboden na deze datum.

Stopzetting visserij van pladijs in ICES gebied VIIa

Ingevolge quota-uitputting van pladijs (PLE/07A) in ICES gebieden VIIa is het voor Belgische vissersvaartuigen vanaf donderdag 22 december 2022 (00.00 uur) verboden om nog te vissen in ICES-gebied VIIa. Dit verbod geldt tot 1 januari 2023.

Eveneens het aan boord houden, het overladen en het aanlanden van vis, gevangen in dit ICES gebied VIIa, is verboden na deze datum.

Delen: