Terug naar Nieuws

(Tijdelijke) stopzetting van de visserij in ICES-gebied VIIe

Visserij

Door quota-uitputting van tong (Solea solea) in ICES gebied VIIe (SOL/07E) is het voor Belgische vissersvaartuigen vanaf 6 april 2024 (00.00 uur) verboden te vissen op alle soorten in VIIe.

Ook het aan boord houden, het overladen en het aanlanden van visserijproducten, gevangen in deze wateren, is verboden na deze datum.

Delen: