Terug naar Nieuws

Visaanvoer daalt met 6%, visprijzen blijven stabiel

Visserij

Vorig jaar daalde de totale aanvoer van vis door de commerciële Vlaamse zeevisserijsector met 6%. Voor het eerst is inktvis de meest aangevoerde vissoort, gevolgd door schol en tong. De totale aanvoerwaarde bedroeg vorig jaar 90 miljoen euro. Iets meer dan de helft van de in Binnenlandse haven gerealiseerde waarde komt uit Zeebrugge (54,3%), 44% komt uit Oostende en iets minder dan 2% uit Nieuwpoort. De gemiddelde prijs van visserijproducten blijft zowat stabiel (5,65 euro/kg t.o.v. 5,74 euro/kg in 2022).

De totale aanvoer van vis in de commerciële Vlaamse zeevisserij is in 2023 opnieuw gedaald tot 15.921 ton (2022: 16.932  ton). De aanvoer in de Belgische havens daalde naar 12.519 ton (2022: 13.405 ton), in de vreemde havens daalde de aanvoer tot 3.403 ton (2022: 3.527 ton). Hierdoor daalde de totale aanvoer met 6%. Deze daling maakt dat er een nieuw historisch dieptepunt bereikt werd en doet de korte opflakkering van het jaar 2022 teniet. 

Aanvoer

De aanvoer in Oostende daalde met 12% tot 5.507 ton (2022: 6.273 ton), de aanvoer in Zeebrugge bleef quasi stabiel op 6.798 ton (2022: 6.790 ton). In Nieuwpoort was er opnieuw een daling vast te stellen, namelijk met 38% tot 214 ton (2022: 343 ton). 

De belangrijkste buitenlandse havens voor de Vlaamse Zeevisserij zijn en blijven de Nederlandse havens. Dit voor 49% (in 2022: 56 %) van de aanvoer uit buitenlandse havens, wat in scherp contrast blijft staan met het verleden, toen bijna 95 % van de aanvoer uit vreemde havens afkomstig was uit Nederland. In 2023 staat ook Denemarken opnieuw in voor 40% van de aanvoer uit buitenlandse havens. Dit blijft een rechtstreeks gevolg van het afdwingen van de weegplicht na aanlanding door Denemarken. Het aandeel aangevoerde vis in Spanje stijgt lichtjes naar 10,6% (2022:10%).

Aangevoerde soorten

De Vlaamse visserij staat gekend als een gemengde visserij en de vangst bestaat dan ook uit verschillende visbestanden die tegelijk opgevist worden. De Belgische vloot is gespecialiseerd in demersale soorten (met name platvissen). Inktvissen nemen voor het eerst op vlak van aanvoer de eerste plaats in de top 10 van meest aangevoerde soorten (16,5%). Schol en Tong blijven net daarachter de meest voorname doelsoorten en nemen in 2023 respectievelijk  14,5% en  14,2% van het totale aangevoerde volume voor hun rekening. Andere belangrijke soorten die de top 10 aanvullen zijn weergegeven in Tabel 1. 

Tabel 1: Aanvoer in Belgische en vreemde havens van de 10 meest gevangen soorten (in ton, 2023)
Inktvissen

2.620

Schol

2.314

Tong

2.260

Roggen 

1.236

Ponen

824

Scharretong

789

Zeeduivel

669

Tongschar

552

Haaien

540

Sint-Jacobsschelp 

502

Besomming

De Vlaamse visserij tekent in 2023 een totale aanvoerwaarde van 90 miljoen euro op. Dat is een daling met 7% in vergelijking met 2022 (97,3 miljoen euro). De aanvoerwaarde in de Belgische havens is gedaald met 6% tot 75,04 miljoen euro (2022: 79,80 miljoen euro). In de buitenlandse havens is de aanvoerwaarde gedaald met 14,5% tot 14,96 miljoen euro (2022: 17,49 miljoen euro). De aanvoerwaarde in buitenlandse havens vertegenwoordigt 16,6% van de totale aanvoerwaarde. 

Iets meer dan de helft van de in Binnenlandse haven gerealiseerde waarde komt uit Zeebrugge (54,3%), 44% komt uit Oostende en iets minder dan 2% uit Nieuwpoort. 

Van de gerealiseerde aanvoerwaarde in het buitenland komt 54 % (8,1 miljoen euro) van de Nederlandse havens (2022: 65%). Daarna volgen Denemarken en Spanje met respectievelijk 36% en 9% van de buitenlandse aanvoerwaarde. 

Aanvoerwaarde soorten

Op basis van aanvoerwaarde is en blijft tong de belangrijkste soort voor de Belgische visserij. Het aandeel van tong bedraagt met 4,73% binnen de aanvoerwaarde net iets meer als in 2022 (43%) van de totale aanvoerwaarde. In absolute waarde is de Tong echter met 3 miljoen euro gedaald.  De aanvoerwaarde van Inktvissen bevestigt zijn tweede plaats van in 2022 (vóór schol!) en vertegenwoordigt 11,7% van de aanvoerwaarde (2022:10%). Het belang van schol is licht gedaald tot 8 % van de totale aanvoerwaarde (7,5% in 2022). Overige soorten die de top 10 aanvullen zijn in tabel 2 weergegeven. 

Tabel 2: Aanvoerwaarde belangrijkste soorten in eigen en buitenlandse havens (in 1.000 euro)
Tong

39.411,76

Inktvissen

10.618,42

Schol

7.262,20

Zeeduivel

5734,09

Tarbot

3.574,75

Roggen

3.154,55

Langoustines

2.914,87

Tongschar 

2.876,30

Garnaal

2.194,04

Griet

1.840,70

Visprijzen

De gemiddelde prijs van visserijproducten daalde lichtjes in 2023 naar 5,65 euro/kg (2022: 5,74 euro/kg).

In Belgische havens bedroeg de gemiddelde visprijs 5,99 euro/kg (2022: 5,95 euro/kg) en in vreemde havens daalde gemiddelde visprijs naar 4,40 euro/kg (2022: 4,96 euro/kg). De prijzen per soort bleven grotendeels stabiel. Behalve bij de garnalen. Daar steeg prijs van 5,41 naar 8,74 euro/kg.

De Belgische havens stonden met andere woorden uitgesproken garant voor een betere prijszetting.

Meer informatie vindt u ook op Aanvoerwaarde van vis | Landbouw & Visserij (vlaanderen.be).

Delen: