Terug naar Nieuws

Visserij: oproep precisievisserijproject met boomkorvaartuigen in Gule Rev, Denemarken

Visserij

In samenwerking met ILVO bereiden het Agentschap Landbouw en Zeevisserij en de Rederscentrale een precisievisserijproject met boomkorvaartuigen in Gule Rev, Denemarken, voor. Het doel van het project is om aan te tonen dat het mogelijk is om met behulp van de nieuwste ontwikkelingen in de boomkorvisserij en precisievisserij zeer dicht bij rifstructuren te vissen zonder deze te beschadigen. Tegelijkertijd willen we aantonen dat maximale transparantie mogelijk is met betrekking tot visserijactiviteiten, inclusief posities en aanlandingen. De installatie van VIStools is hierbij cruciaal.

We roepen alle reders op die geïnteresseerd zijn, om hieraan mee te doen. Maak uw interesse kenbaar bij het agentschap Landbouw en Zeevisserij, dienst Visserij en het ILVO via de e-mailadressen dirk.vanguyze@lv.vlaanderen.be en laura.lemey@ilvo.vlaanderen.be met camille.daniels@lv.vlaanderen.be, bart.maertens@lv.vlaanderen.be in CC en dit tegen donderdag 18 juli 2024

Gezien het een wetenschappelijk project betreft, gelden de volgende voorwaarden:

  • Het vaartuig moet beschikken over en gebruik maken van VISTools, specifiek de GPS-, tractie- en weegschaal-functies binnen VISTools, en moet reeds ervaring hebben met het gebruik.
  • Het vaartuig moet beschikken over en gebruik maken van WASSP Multibeam Echo Sounder.
  • Het vaartuig dat bereid is een VISIM-camera boven de sorteerband te plaatsen, krijgt voorrang.
  • Gezien het een wetenschappelijk project betreft, is de reder bereid een waarnemer mee aan boord te nemen.
  • In deze fase zal er 1 vaartuig nodig zijn. Indien er meer dan 1 geïnteresseerd vaartuig zich kenbaar maakt, zal er 1 vaartuig geloot worden tijdens de eerstvolgende quotacommissie, die zal plaatsvinden op 23 juli.
  • Voor voldoende bemonstering zal het vaartuig 5 dagen in/rondom het specifieke gebied actief moeten zijn.

Kaart Gule Rev, Denemarken

Kaart Gule Rev, visserij
Coördinaten van het onderzoeksgebied Gule Rev, Denemarken
Point x y x_dec y_dec

1

008°23.92351406' E 57°13.69464574' N 8,39872523 57,2282441

2

008° 02.91267375' E 57° 12.43221532' N 8,04854456 57,20720359

3

008°04.65856182' E 57°13.57189962' N 8,0776427 57,22619833

4

008°06.96284553' E 57°14.18425063' N 8,11604743 57,23640418

5

008°07.58772241' E 57°13.96965766' N 8,12646204 57,23282763

6

008° 09.60175268' E 57° 14.97883045' N 8,16002921 57,24964717

7

008°09.68072258' E 57°15.50967549' N 8,16134538 57,25849459

8

008°11.20498118' E 57°15.10406739' N 8,18674969 57,25173446

9

008°11.96647881' E 57°15.12591830' N 8,19944131 57,25209864

10

008°12.99759167' E 57°15.87296806' N 8,21662653 57,26454947

11

008° 14.01247335' E 57° 15.87698166' N 8,23354122 57,26461636

12

008°14.33932980' E 57°16.25880059' N 8,23898883 57,27098001

13

008°14.68261194' E 57°16.15404197' N 8,2447102 57,26923403

14

008°14.67098495' E 57°15.79560597' N 8,24451642 57,2632601

15

008° 15.00700416' E 57° 15.43508332' N 8,25011674 57,25725139

16

008°15.38065146' E 57°15.40377341' N 8,25634419 57,25672956

17

008°15.64045455' E 57°15.52390485' N 8,26067424 57,25873175

18

008°16.03148507' E 57°15.92954004' N 8,26719142 57,26549233

19

008° 16.27519949' E 57° 16.26991194' N 8,27125332 57,2711652

20

008°17.30010424' E 57°16.12991597' N 8,28833507 57,26883193

21

008°18.50439306' E 57°16.80734818' N 8,30840655 57,28012247

22

008° 23.92351406' E 57° 13.69464574' N 8,39872523 57,2282441
Delen: