Terug naar Nieuws

Visserij: Realtime sluiting in de Belgische wateren

Visserij

Tijdens een inspectie zoals uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen zoals opgenomen in VERORDENING (EU) Nr. 724/2010 VAN DE COMMISSIE van 12 augustus 2010 door onze autoriteit op de vangst aan boord van een vissersvaartuig vissende in de Belgische wateren, hebben de Belgische autoriteiten een te grote hoeveelheid juveniele mariene exemplaren vastgesteld.

Op basis van deze vaststellingen, werd er beslist om een gebied te sluiten gedurende de periode van 9 maart 2024 om 00:00 uur CET (UTC+1) tot en met 30 maart 2024 om 23:59 uur CET (UTC+1). Dit gesloten gebied is via rechte lijnen verbonden via volgende coördinaten;

 1. 51° 39′ 27″ N 002°32’03”O
 2. 51° 32′ 18″ N 002°32’03”O
 3. 51° 32′ 18″ N 002°44’01”O
 4. 51° 39′ 27″ N 002°44’01”O

Dit gebied wordt gesloten voor alle visserij met uitzondering van visserij gebruikmakend van onderstaand vistuig:

 • pelagische trawls, ringzegens, drijfnetten en dreggen gericht op haring, makreel en horsmakreel
 • kommen
 • kamschelpkorren en
 • kieuwnetten

Realtimesluitingen steekproefverslag

Zone BE RTC 003

Notification of Real Time Closure in Belgian Waters 

Please be informed that an inspection of a fishing vessel in accordance with Commission Regulation (EC) no 724/2010 of 12 August 2010, have revealed that the amount of juvenile fish in the catches is found to be too high.

Due to this information, it has been decided to close an area for the period from the 9th of March 2024 at 00:00 CET (UTC+1) to the 30th of March 2024 at 23:59 CET (UTC +1). Straight lines between the following positions limit the closed area:

 1. 51° 39′ 27″ N 002°32’03”E
 2. 51° 32′ 18″ N 002°32’03”E
 3. 51° 32′ 18″ N 002°44’01”E
 4. 51° 39′ 27″ N 002°44’01” E

The area is closed for fishery except for the following gears:

 • pelagic trawls, purse seines, driftnets and jiggers targeting herring, mackerel, and horse mackerel;
 • pots
 • scallop dredges and
 • gillnets
Delen: