Terug naar Nieuws

Visserij: tijdelijk aanvullende maatregelen en aanvraag vismachtiging Golf van Gascogne 2024

Visserij

Golfcampagne 2024 (1 juni - 30 september 2024)

De aanvraag voor het verkrijgen van een visvergunning voor de Golf van Gascogne voor de periode van 1 juni tot 30 september 2024 kan aangevraagd worden met dit inschrijvingsformulier. De inschrijvingsperiode loopt tot en met 3 april 2024.

Er wordt uitgegaan van een toe te wijze hoeveelheid tong van 15kg/kW bij een maximale deelname van 8 vaartuigen (om nog enige rendabiliteit mogelijk te maken). Indien zich meer vaartuigen inschrijven wordt er geloot.

De vaartuigen die uiteindelijk op de lijst “Visvergunning Golf van Gascogne 2024” voorkomen, leveren in de tweede toewijsperiode (1 juli 2024 tot 31 oktober 2024) 7kg/kW tong in voor het Bristol Kanaal (VIIfg). Voor de Ierse Zee (VIIa) wordt een 0-quotum toegepast voor de rest van het jaar. Dit wil zeggen dat de vaartuigen die deelnemen aan de Gofcampagne vanaf 1 juli 2024 voor de rest van 2024 geen tong meer kunnen opvissen in de Ierse Zee.

U zal na afsluiting van de inschrijvingsperiode op de hoogte gebracht worden van meer details rond de campagne.

ICES-gebieden 7HJK open vanaf 1 april

Vanaf 1 april 2024 tot en met 31 oktober 2024 is het In de ICES-gebieden VIIh, j, k voor een vissersvaartuig van het GVS verboden bij de tongvangst een hoeveelheid te overschrijden van 1500 kg per vaartuig In die ICES-gebieden, waarbij wetenschappelijk quotum niet wordt meegerekend.

Vanaf 1 april 2024 tot en met 31 oktober 2024 is het is het In de ICES gebieden VIIh, J, k voor een vissersvaartuig van het GVS verboden een totale scholvangst te realiseren die groter is dan 1200 kg. Voor vaartuigen van het KVS is de scholvangst In ICES-gebieden VIIh, J, k verboden.

Noorse Zone

Aan plankenvaartuigen die naar de Noorse zone gaan (maximaal 4 OTB vaartuigen) wordt een dagplafond voor kabeljauw toegewezen van 600kg.

Er is een beperkt quotum zeeduivel Noorse zone (ANF/04-N) beschikbaar. Er kan daarom maar maximaal 3t/vaartuig worden voorzien.

Nieuwe campagne Noorse Zone

Om de nieuwe campagne voor te bereiden naar de Noorse Zone vragen we alle reders die geïnteresseerd zijn in visreizen naar de Noorse Zone om hun interesse kenbaar te maken bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij, Dienst Visserij. Dit kan via een mail met indicatie van gewenste timing van vistrips naar de Noorse zone naar de mailadressen helene.deruwe@lv.vlaanderen.be en dirk.vanguyze@lv.vlaanderen.be vóór vrijdag 5 april 2024

Om deel te nemen aan de Noorse campagne gelden volgende voorwaarden:

  • De zeereis kan niet gecombineerd worden met het EU-deel van de Noordzee, het ruim moet leeg zijn bij aankomst in de Noorse Zone.
  • Een vaartuig dat over minder dan 200 BT beschikt heeft geen licentie nodig. Het is echter wel noodzakelijk dat ook deze vaartuigen hun interesse tegen eind volgende week 5 april meedelen, en dit om de beschikbare quota te verdelen.
  • De vis wordt uitsluitend in de Belgische of Deense havens aangeland.
  • De reders die zich engageren om naar de Noorse Zone af te varen, zullen eerst uitgenodigd worden voor een infosessie bij de Dienst Visserij om de eigenheden van de Noorse Zone te bespreken en concrete afspraken te maken
  • Er zullen 4 vaartuigen naar de Noorse Zone kunnen afvaren. Indien er meer dan 4 geïnteresseerde vaartuigen zich kenbaar maken, zullen er 4 vaartuigen geloot worden.
  • Er worden voor de 2024 campagne 600kg kabeljauw/vaartdag per vaartuig voorzien, alsook 3,4 ton zeeduivel in levend gewicht per vaartuig. Een meer gedetailleerd overzicht van alle beschikbare quota zullen worden meegedeeld tijdens de infosessie. 

Meer informatie

Delen: