Terug naar Nieuws

Visserij: tijdelijk aanvullende maatregelen voor de Golfcampagne 2024 en makreel Noordzee

Visserij

1. Wijziging aan het ministerieel besluit tijdelijke aanvullende maatregelen

Golfcampagne 2024 - Bijkomend vast recht tong

Door het beperkt tongquotum in de Golf van Gascogne werd beslist om voor de campagne 2024 maximaal 8 vaartuigen te laten vertrekken, om zo een rendabele visserij mogelijk te maken. 

Bij 8 vaartuigen betekende dit dan, na afronding, initieel een quotum van 15 kg/kW per vaartuig. Tijdens de Quotacommissie werd gewezen op het feit dat daarnaast nog tongquotum beschikbaar is.

Dit betekent dat er naast 15kg/kW nog een extra vast recht per vaartuig van 1000kg tong zal worden toegekend.

Makreel Noordzee

Vanaf 1 juni 2024 wordt een hoeveelheid van 20 ton makreel in productgewicht voorbehouden voor vaartuigen die de zegenvisserij uitoefenen, die geen vergunning Noorse zone hebben bekomen en die per zeereis minder dan 10 kg tong aanlanden:

Zolang deze hoeveelheid niet is opgebruikt, geldt de algemene maatregel makreel Noordzee niet voor die vaartuigen.

2. Herinnering: het vissen, het aan boord houden en het aanlanden van paling is verboden 

Het viel de dienst op dat een vaartuig sporadisch wat paling (ELE) aanlandt. Daarom herinneren we graag dat het vissen, het aan boord houden en het aanlanden van paling verboden is, zie punt 2.15 in ‘Aanvullende Quotamaatregelen 2024’ van 22 december 2023

Delen: