Circulaire (voedsel-)economie

Samen werken aan een circulaire economie in Vlaanderen

Waarom een circulaire economie?

Logo van Vlaanderen CirculairVandaag beseffen we meer dan ooit dat we zeer zorgvuldig moeten omspringen met onze materialen: consumptiegoederen, bouwmaterialen, maar evengoed water, voeding en natuurlijke hulpbronnen. We moeten bewuster produceren en consumeren, minder materialen gebruiken en de kringlopen maximaal sluiten. 

Dit besef vertaalde zich in het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 en in meerdere beleidsnota’s: we moeten naar een circulaire economie. 

Een circulaire aanpak heeft een gunstig effect op ons ruimte- en energieverbruik, wat milieu en klimaat ten goede komt, en creëert tegelijk kansen voor innovatie, economie en tewerkstelling. In alle schakels van de agrovoedingsketen worden stappen gezet richting de circulaire economie. ‘Circulair en duurzaam ondernemen voor de toekomst’ is dan ook een van de vier strategische doelstellingen van de Vlaamse voedselstrategie. 

Hiermee legt de Vlaamse voedselstrategie de link met Vlaanderen Circulair, het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Dit partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld heeft zes thematische werkagenda’s en zet in op zeven ondersteunende hefbomen.

De werkagenda ‘voedselketen’ wordt getrokken door het Departement Landbouw en Visserij en Fevia Vlaanderen (federatie van de voedingsindustrie). Deze werkagenda wordt in het najaar 2021 voorgesteld en zal een gezamenlijke visie vertalen naar een eerste, rollend programma met concrete acties. 

Voor de land- en tuinbouwsector is het principe van gesloten kringlopen niet nieuw. Natuurlijke kringlopen staan van oudsher centraal op een gemengd bedrijf: water, nutriënten, bodem zijn sleutelfactoren voor de productie. Vandaag kunnen landbouwers niet alleen kringlopen sluiten op het landbouwbedrijf zelf, maar ook grondstoffen leveren in een sectoroverschrijdende keten (bio-economie) en samenwerken met verschillende private en pubieke actoren, zowel voor de voedselproductie als voor andere maatschappelijke functies.

Het landbouwbeleid zet hier al op in en ondersteunt ondernemerschap en innovatie op het vlak van circulaire economie. Denk maar aan de oproepen VLIF-innovatie, de oproep EIP en de oproep VLIF-agrovoeding in 2020. Circulaire economie is ook één van zes thema’s in de wedstrijd ‘Prima Plattelandsproject’ (georganiseerd door het Vlaams Ruraal Netwerk). 

Meer weten?